به این مطلب رای بدهید

ماژول خرید خدمات و قطعات تعمیراتی و مدیریت پیمانکاران

به علت نیاز به تخصص نیروی انسانی و تجهیزات خاص برای فرآیند نگهداری و تعمیرات، بسیاری از سازمان‌ها تمایل به برون‌سپاری کامل و یا انجام برخی از تعمیرات ماشین‌آلات و یا قطعات یدکی خود دارند. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکانات زیادی برای مدیریت این فرآیند وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  • امکان تعریف پیمانکاران تعمیراتی
  • امکان ارجاع دستورکارها به پیمانکاران
  • تعریف و کنترل انبارهای امانی شرکت نزد پیمانکاران و کنترل داغی نزد پیمانکاران
  • امکان تخصیص حساب کاربری به پیمانکاران تعمیراتی جهت مشاهده دستورکارها و ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم در سیستم.
  • امکان تعریف حدود دسترسی شرکت‌های عضو مجموعه یا پیمانکاران در محدوده گروه ماشین‌آلات و انواع تعمیرات
  • تعیین تعرفه فروش خدمات و قطعات بر اساس مشتری

در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن، تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ خرید قطعات یدکی برای مشتری خاص وجود دارد.

  • مدیریت قراردادهای فروش خدمات تعمیراتی

در صورتی که خرید خدمات تعمیراتی و قطعات بر اساس قرارداد باشد، ارتباط یکپارچه بین سیستم مدیریت تعمیرات و مدیریت قراردادهای خرید و فروش ساینا فراهم گردیده و امکاناتی جهت تعیین تعرفه های مربوطه وجود دارد. در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن، تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ خرید قطعات یدکی برای قرارداد وجود دارد.

شایان ذکر است در این صورت باید نرم افزار مدیریت قراردادهای خرید و فروش ساینا تهیه شده باشد.

  • ثبت صورتحساب‌های خرید خدمات و قطعات

در این قسمت امکان ثبت صورتحساب‌های خرید خدمات و قطعات همراه با کنترل قیمت‌ها بر اساس تعرفه‌ها و قراردادهای خرید به‌صورت کامل وجود دارد. ضمناً امکان تعیین مبلغ تائید شده قطعات و خدمات صورت‌حساب شده نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که اطلاعات صورت‌حساب‌ها به‌صورت خودکار در شناسنامه تجهیزات و در دستور کار مربوطه ثبت خواهند شد.

  • محاسبه قیمت تمام‌شده تعمیرات انجام‌شده توسط پیمانکاران (صورت‌حساب + قیمت قطعات مصرفی از انبار امانی)