۳.۸/۵ - (۹۱ امتیاز)

PM چیست ؟

نت پیشگیرانه یا pm چیست ؟ سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM چیست ؟

سال ۱۹۵۰ سال رونق طراحی ماشین‌آلات مکانیزه بوده و این ایام ، شروع وابستگی صنایع به ماشین آلات مکانیزه و اتوماسیون بوده است . با افزایش بیش از پیش اتوماسیون ،  مساله خرابی ها و از کارافتادگی تجهیزات هم از اهمیت بیشتری برخوردار شد ؛ پس از مدتی روند افزایش خرابی ها و شکست ها به گونه‌ای شد  که کمیت و کیفیت محصولات تولیدی  را تحت‌الشعاع قرار داد و باعث افزایش سطح نارضایتی صاحبان صنایع و نیز مشتریان آنها شد.

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد. هدف اصلی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه( PM )، ایجاد روشی سیستماتیک جهت کنترل وضعیت تجهیزات و دستگاه‌های موجود و بهینه کردن توانایی‌های آن‌ها به منظور رسیدن به حداکثر کارآیی و کاهش نرخ خرابی و از کار افتادگی آن‌ها است ، از طرفی دست یابی به اهداف دیگری نیز در کنار رسیدن به هدف اصلی فوق مورد نظر می باشد.

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) بعنوان راهکار مناسب در آمریکا پیشنهاد شد. نیاز صنایع به تولید نمودن محصولات با کیفیت بالا و همچنین قیمت تمام شده پایین ، برای افزایش قدرت رقابت در بازار سبب شد تا استفاده از سیستم PM رونق بگیرد.  در این مسیر اجرای تعمیرات و تعویض های پیشگیرانه دوره‌ای به عنوان مهمترین راه‌ حل کاهش شکست ها مورد استفاده قرار گرفت.

هدف اصلی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا PM چیست ؟

هدف اصلی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه( PM )، ایجاد روشی سیستماتیک جهت کنترل وضعیت تجهیزات و دستگاه‌های موجود و بهینه کردن توانایی‌های آن‌ها به منظور رسیدن به حداکثر کارآیی و کاهش نرخ خرابی و از کار افتادگی آن‌ها است ، از طرفی دست یابی به اهداف دیگری نیز در کنار رسیدن به هدف اصلی فوق مورد نظر می باشد.

اهداف اجرای PM چیست ؟
هدف از اجرایPM را می توان به موارد ذیل خلاصه نمود:

۱- افزایش دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات
۲- افزایش قابلیت اطمینان دستگاه ها و تجهیزات
۳- افزایش کارایی کل تجهیزات
۴- کاهش تعمیرات اتفاقی دستگاه هاو ماشین آلات
۵- کنترل توقفات و جلوگیری از خرابی های عظیم به دلیل بروز یک اشکال جزیی و کم نمودن تعداد دفعات از کار افتادن تجهیزات
۶- کنترل موجودی قطعات یدکی در انبار و ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد کردن امور مربوطه
۷- کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی
۸- افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در زمان توقف
۹- زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه بالا بردن بهره وری

[بروزرسانی ۲۰۱۹]

PM چیست ؟

از طرفی دست یابی به اهداف دیگری نیز در کنار رسیدن به هدف اصلی فوق مورد نظر می باشد که عبارتند از :

۱- ایجاد وبهبود سیستم اطلاعات فنی به عنوان بانک اطلاعاتی بهره‌بردار.
۲- کاهش هزینه‌های انرژی مانند ( برق ، سوخت و غیره ).
۳- کاهش هزینه‌های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی و نیروی انسانی.
۴- افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر خرابی تجهیزات و دستگاه‌ها به وجود می‌آید.
۵- کاهش میزان ضایعات مواد، قطعات یدکی و ابزار.
۶- جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین، جایگزینی به قیمت افزایش عمر مفید ماشین آلات.
۷- کاهش هزینه راهبری به دلیل بالا بودن زمان کار تجهیزات و دستگاه‌ها، کاهش تعمیرات و توقف آن‌ها.
۸- ایجاد نظم و ترتیب و استانداردکردن کارهای تعمیراتی.
۹- زمان سنجی و روش سنجی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات.
۱۰- تهیه دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فردی در اجرای نظام نگهداری و تعمیرات به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی.
۱۱- حداکثر استفاده از تجهیزات و دستگاه‌ها و کاهش زمان‌های بیکاری آن ها
۱۲- کنترل و هدایت بهتر نیروی انسانی
۱۳- بهینه نمودن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات وثبت این هزینه‌ها
۱۴- کنترل هزینه‌های “ نت ”
۱۵- بهبود روش‌های ثبت اطلاعات فنی و اقتصادی
۱۶- بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده
۱۷- ارزیابی کار تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های موجود، به منظور تنظیم سیاست‌های آتی خرید آن‌ها.

شاخصه های تعمیرات سنتی

۱-تعمیر دستگاه، پس از خرابی آن
۲- انجام سرویس ها و بازدیدها بصورت ناقص، متفرق و سلیقه ای
۳-عدم ثبت مستمر اطلاعات تعمیراتی
۴-عدم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده و صدور گزارش های مورد نیاز
۵-عدم بهره برداری از نتایج گزارشات به منظور اصلاح روشها

نقاط ضعف و قوت نگرش سنتی

نکات قوت:
۱- بومی بودن و جا افتاده بودن روش سنتی
۲- سنخیت داشتن شاخصه های تعمیرات,با سایر امور جاری در کشور.
نکات ضعف:
۱-عدم توان بکارگیری دانش و فن آوری های جدید.
۲-معلوم نبودن قابلیت اطمینان و ضریب آمادگی دستگاه ها.
۳-وابستگی کامل سیستم به دانش و حافظه تعمیرکاران (به علت مستند نکردن فعالیت های تعمیراتی)
۴-عدم ثبات در (سازمان,روش و فرآیندها) پس از هر جابجائی نیروی انسانی (مدیر تعمیرات یا تعمیرکار).
۵- روشن نبودن مقصرین احتمالی در خرابی ها. به دلیل عدم وجود شرح وظیفه و دستورالعمل ها

تعمیرات سنتی تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات سنتی
نقاط قوت بومی بودن روش تعمیرات سنتیهمخوانی شاخصه های تعمیرات با سایر امور جاری  ایجاد وبهبود سیستم اطلاعات فنی  کاهش هزینه‌های انرژی  کاهش هزینه‌های تعمیرات تکراری  افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از ضایعات کاهش میزان ضایعات مواد، قطعات یدکی و ابزار. جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین کاهش هزینه راهبری به دلیل بالا بودن زمان کار تجهیزات ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد. زمان سنجی و روش سنجی فعالیت‌ها تهیه دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فردی   حداکثر استفاده از تجهیزات و دستگاه‌ها  کنترل و هدایت بهتر نیروی انسانی بهینه نمودن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات  کنترل هزینه‌های “ نت ” بهبود روش‌های ثبت اطلاعات فنی و اقتصادی بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات ارزیابی کار تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های موجود
نقاط ضعف عدم توان بکارگیری دانش و فن آوری های جدید.معلوم نبودن قابلیت اطمینان و ضریب آمادگی دستگاه ها.وابستگی کامل سیستم به دانش و حافظه تعمیرکاران عدم ثبات در (سازمان,روش و فرآیندها) پس از هر جابجائی نیروی انسانی (مدیر تعمیرات یا تعمیرکار).روشن نبودن مقصرین احتمالی در خرابی ها. به دلیل عدم وجود شرح وظیفه و دستورالعمل ها نیاز به آموزش و باز آموزیعدم تطبیق شاخصه های تعمیرات با امور جاریصرف زمان برای تهیه فرم ها و دستورالعمل هاصرف هزینه سعی و خطای تعمیرات تجهیزاتعدم آگاهی از تعمیرات ماشین آلات قدیمی

برای دریافت مشاوره رایگان و دموی نرم افزار نگهداری و تعمیرات با ما تماس بگیرید

تلفن : ۳۶۲۶۱۸۶۳ -۰۳۱ داخلی ۲۰ – همراه : ۹۴۱۶-۶۹۴-۰۹۱۹

PM در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا

• برنامه ریزی تعمیرات و سرویس ها بر اساس زمان بندی

در این سیستم روال کامل، دقیق و کاربر پسند برای برنامه ریزی انواع تعمیرات جهت هر نوع تجهیز در بازه های زمانی مشخص (سالیانه , ماهیانه , هفتگی , روزانه و ساعتی) با در نظر گرفتن تمام تمهیدات و محدودیت های سازمان وجود دارد.

• برنامه ریزی تعمیرات و سرویس ها بر اساس کارکرد

امکان برنامه ریزی تعمیرات و سرویس ها بر اساس انواع کارکرد مجاز هر نوع از ماشین آلات و تجهیزات مانند کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و … وجود دارد.

• امکان ثبت طول عمر قطعات

این امکان در سیستم وجود دارد که طول عمر هر قطعه را بر اساس واحد های زمانی خاص و یا کارکرد در ساختار BOM هر تجهیز مشخص کرد. در این صورت سیستم به صورت اتوماتیک بعد از گذشت زمان یا کارکرد مورد نظر، از زمان مونتاژ قطعه روی آن دستگاه، در اولین دستور کار اجرا شده آلارم داده و لیست قطعاتی را که ملزم به تعویض می باشند تعیین می نماید.

ایجاد چک‌لیست‌های کنترل کیفی و بازرسی

در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا این امکان وجود دارد که در هر نوع تعمیر یا سرویس پیشگیرانه، لیست چک لیست های کنترل کیفی که باید در آن نوع تعمیر یا سرویس کنترل شود تعیین گردد. این چک لیست می تواند در یک سطح و یا سطوح مختلف و توسط مسئولین مختلف به ترتیب اولویت تعیین گردد. هنگام اجرای دستور کار تعمیراتی پیشگیرانه، مسئول مربوطه ملزم به ثبت چک لیست تعیین شده می باشد.

• تعیین لیست فعایت های تعمیری ملزم به انجام

در روش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بدلیل اینکه تعمیرات از قبل برنامه ریزی شده می باشد می توان نیازمندی های انجام فعالیت ها را مشخص نموده. این امکان باعث دقت در ثبت اطلاعات، جلوگیری از بروز خطا و امکان برنامه ریزی جهت تامین منابع تخصصی خواهد شد.

• تعیین لیست قطعات ملزم به تعویض

باز هم بدلیل مشخص بودن تعمیرات برنامه ریزی شده، در سیستم ساینا امکان تعیین لیست قطعات مورد نیاز جهت تعویظ در هر تعمیر وجود دارد . به این ترتیب ضمن اینکه روند درخواست قطعات هر تعمیر با سرعت و دقت بیشتر انجام خواهد شد کمک شایانی در برنامه ریزی تامین قطعات از طریق گزارشات این بخش خواهد شد.

• مدیریت دستور کارهای برنامه ریزی شده

در سسیستم نگهداری و تعمیرات ساینا ساز و کار مفصلی برای کنترل دستور کارهای برنامه ریزی وجود دارد . دسته بندی دستورکارهای برنامه ریزی شده به صورت مجزا و اعلام سر رسید آنها , ایجاد دستی دستور کارهای برنامه ریزی شده توسط پرسنل نت و خارج از برنامه ریزی انواع ماشین آلات , امکان ثبت تاریخ اجرای مجزا از تاریخ برنامه و تصحیح تاریخ برنامه های بعدی تجهیز بر اساس تاریخ اجرا , کنترل همپوشانی انواع تعمیرات برنامه ریزی شده و … از امکانات این بخش است .

نرم افزار نگهداری تعمیرات ساینا PM مدیریت تعمیرات پیشگیرانه

  • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس زمان‌، کارکرد و رخداد
  • تعریف برنامه ریزی به صورت اتوماتیک یا دستی
  • تعریف برنامه ریزی به صورت ثابت یا شناور
  • امکان تعریف کارت فعالیت تعمیرات پیشگیرانه
  • امکان تعیین ابزارآلات موردنیاز و دستورالعمل‌های تعمیراتی.
  • تعیین لیست فعالیت‌های تعمیری ملزم به انجام
  • امکان ثبت طول عمر قطعات
  • امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی
  • PM چیست – نت پیشگیرانه چیست

برای دریافت مشاوره رایگان و دموی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات با ما تماس بگیرید

تلفن : ۳۶۲۶۱۸۶۳ -۰۳۱ داخلی ۲۰ و۲۲

همراه : ۹۴۱۶-۶۹۴-۰۹۱۹ و ۹۴۱۴-۶۹۴-۰۹۱۹

برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل فرمایید