۵/۵ - (۱ امتیاز)

دموی نرم افزار نت ساینا – قسمت دوم

مدیریت اطلاعات تجهیزات

Asset Management

در قسمت دوم می خواهیم بپردازیم به بحث مدیریت تجهیزات. مهم ترین ماژولی که ما در نرم افزار نگهداری و تعمیرات داریم بحث Asset Management هست.

کلاس تجهیز

در نرم افزار ما و طبق استانداردهای نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات در سه سطح دسته بندی می شوند. سطح اول کلاس تجهیزات هست که در واقع یک دسته بندی خیلی کلی است و تمامی تجهیزات به لحاظ ماهیتی در آن دسته بندی می شوند. کلاس های مختلفی را شما در اینجا مشاهده می کنید مثل توربین، لپ تاپ، بویلر، کندانسور، سرور، فیلتر و …

گروه تجهیز

در سطح بعدی ما گروه تجهیزات را داریم، که اگر من به عنوان مثال کلاس تجهیزات را بالابر انتخاب کنم و دکمه بازخوانی را بزنم مشاهده می کنید که برای این کلاس تجهیز پنج گروه مختلف در نرم افزار تعریف شده است. جرثقیل سقفی را انتخاب می کنم و وارد پرونده این گروه از تجهیزات می شوم.

در قسمت اطلاعات اصلی موارد مختلفی برای شما قابل مشاهده است مواردی مثل کلاس تجهیزات، سطوح تجهیزات، نام، نام لاتین، کد، معادل کالا در انبار که اگر از سیستم انبار ما استفاده کنید می توانید معادل سازی با کالاهای انباری را انجام دهید. می توانید مشخص کنید که این گروه از تجهیزات سریالی هست یا نه، جز ابزار آلات آیا محسوب می شود، طول عمرشان بر اساس کارکرد و زمان چقدر است و واحد این کارکرد و زمان را مشخص کنید. قیمت نو تجهیز چقدر است و در نهایت هر توضیحی که راجع به این گروه از تجهیزات دارید را می توانید در قسمت توضیحات وارد کنید.

 BOM یا Bill Of Material

مورد بعدی بحث BOM یا Bill Of Material این گروه از تجهیزاته که همانطور که مشاهده می کنید جرثقیل سقفی ما تشکیل شده از بالابر و مونوریل که بالابر شامل درام، گیربکس، موتور محرک و سیستم ترمز است . مونوریل هم زیر مجموعه خاص خودش را دارد که اگر من روی هر کدام از این موارد کلیک کنم در سمت چپ می توانم اطلاعات مربوط به این تجهیز زیر مجموعه تجهیز اصلی را مشاهده کنم.

مدیریت خرابی ها

بحث شرح خرابی در واقع کلیه خرابی هایی که ممکنه برای این گروه از تجهیزات اتفاق بیافتد را ما در داخل نرم افزار استاندارد سازی می کنیم و یک کدینگ خرابی در نرم افزار تعریف می کنیم که این موارد بعدا در بحث ریشه یابی خرابی ها و ماژول هایی مثل FMEA کاربرد دارد. tab بعدی مکانیزم خرابی است که در واقع این ماژول هم تکمیل کننده بحث ریشه یابی خرابی ها هست.

فعالیت ها

بحث فعالیت هایی که در واقع شما می توانید روی این گروه از تجهیزات و تجهیزات زیر مجموعه آن تعریف کنید. کلیه manual ها، دستور العمل ها، دستوالعمل هایی مثل نگهداری، نصب، راه اندازی، باز و بست کردن، مونتاژ و دمونتاژ کردن که با هزینه های نفر ساعت، میزان ابزار آلات و در واقع تخصص های مورد نیاز قابل تعریف است و حتی اگر دستور العمل هایی را هم شما به شکل فایل های pdf داشته باشید این امکان وجود دارد که آن ها را در سیستم attach کنید که در ویدئو مختص به ماژول دستورالعمل به توضیحات کامل آن خواهیم پرداخت.

موجودی انبار

بحث موجودی در انبار را شما دارید که از طریق ارتباط با سیستم انبار و حسابداری ما می توانید اگر تجهیزی موجودی در انبار دارد تعداد آن را در این قسمت ثبت کنید که البته چون ما این تعریف رو انجام ندادیم خطایی که مشاهده می کنید برایمان نمایش داده می شود.

رخدادها

رخدادها یا event ها را ما می توانیم در این قسمت تعریف کنیم که بر می گردد به ماژول هایی مثل condition monitoring و بحث هایی مثل دما، فشار، ولتاژ و کلیه موارد و آیتم هایی که در واقع قابل تعریف روی یک گروه از تجهیزات است.

کارکرد تجهیزات

انواع کارکرد را می توانیم تعریف کنیم که این کارکردها همانطور که مشاهده کردید مقدارشان در اطلاعات اصلی مشخص می شود و انواع کارکرد را ما در اینجا تعریف می کنیم مواردی مثل تعداد ساعت، تعداد ساعت در مدار و حتی برای بعضی از تجهیزات می تواند میزان تولید یا مسافت طی شده باشد که همه ی این ها برمی گردد به ماهیت آن تجهیز.
مشخصات فنی این گروه از تجهیزات قابل تعریف است،

مدیریت سوخت

انواع سوخت یا انرژی را می توانیم در tab انواع سوخت تعریف کنیم و همچنین بحث های حداقل و حداکثر مصرف سوخت را ثبت کنیم.

در قسمت آخر هم بحث ضمائم و تصاویر را داریم. کلیه ضمائم، تصاویر، مستندات فنی و در واقع مواردی که به این گروه از تجهیزات مربوط می شود را شما می توانید در این قسمت تعریف کنید و یک پایگاه دانش بر روی موارد مربوطه داشته باشید.

در آخرین سطح ما خود تجهیزات را داریم، در واقع به تعداد شماره سریال هایی که شما ممکن است از یک تجهیز یا گروه تجهیز داشته باشید در قسمت تجهیزات قابل دسترسی هست.

اطلاعات اصلی تجهیز

مثلا اگر من کلاس تجهیزات را همان بالابر انتحاب کنم و گروه تجهیز را هم جرثقیل سقفی و دکمه بازخوانی را بزنم، مشاهده می کنید که دو مورد در سیستم ثبت شده و اگر یکی از آن ها را من انتخاب کنم و وارد پرونده این تجهیز بشوم، در قسمت اطلاعات اصلی موارد مختلفی را می توانم مشاهده کنم مثل کلاس تجهیز و گروه تجهیز، عنوان، سریال تجهیز، کد تجهیز یا کد اموال آن، مبلغ خرید، تاریخ خرید، تاریخ شروع به کار، مالک، برند و سایر مواردی که در این صفحه ملاحظه می کنید.

شنامه تجهیز ( BOM )

بحث شناسنامه یا همان Bill Of Material این گروه از تجهیز را مجددا در این جا داریم که مشاهده می کنید تجهیز جرثقیل سقفی ما تشکیل شده از یک بالابر و مونوریل که این بالابر زیر مجموعه خاص خودش را دارد، مونوریل هم همینطور و با کلیک روی هر کدام از این موارد می توانم پرونده تجهیز زیر مجموعه را در سمت چپ تجهیز داشته باشم و اطلاعات بیشتری راجع به آن را بدست بیاورم.

سوابق تعمیرات

در tab بعدی سوابق تعمیرات را داریم که در واقع یک history از کلیه دستورکارهایی که روی این تجهیز انجام شده می باشد. با کلیک روی هر کدام از این دستور کارها می توانیم وارد پرونده آن دستورکار شویم و ببینیم در این دستورکار چه کارهایی روی تجهیز ما انجام شده است.
سوابق وضعیت تجهیز را داریم، که در واقع کلیه وضعیت هایی که برای این جرثقیل سقفی از ابتدای شروع به کار تا امروز اتفاق افتاده را می توانیم همراه با تاریخ آن مشاهده کنیم.
سوابق استقرار را در نرم افزار داریم که همانطور که مشاهده می کنید این جرثقیل از ابتدای شروع به کارش که تاریخ ۱/۱/۹۴ بوده در سوله تولید قرار داشته و حالا اگر به هر دلیلی محل استقرار تغییر پیدا کند می توانیم ما مجددا همراه با تاریخ آن را در سیستم ثبت کنیم.
در قسمت اعلام خرابی ها ما کلیه اعلام خرابی هایی که روی این تجهیز اتفاق افتاده را می توانیم مشاهده کنیم.
موارد دیگری را هم داریم مثل پشتیبانی، گارانتی، رخدادها، طول عمر اولیه، کارکرد، بیمه، میترها و ضمائم و تصاویر که در ویدئو مختص به هر ماژول به توضیحات کامل آن ها خواهیم پرداخت.