۵/۵ - (۲۱ امتیاز)

PM مدیریت تعمیرات پیشگیرانه
با افزایش روزافزون اتوماسیون مساله شکست و از کارافتادگی ماشین‌آلات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار شد و پس از گذشت چندی روند افزایش خرابی ها به گونه‌ای گردید که کمیت و کیفیت تولیدات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و اسباب نارضایتی صاحبان صنایع را فراهم نمود . در این رهگذر سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بعنوان چاره درد و راه‌حلی مناسب پیشنهاد گردید و به اجرا درآمد .
در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا نگاه ویژه ای به مقوله نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شده است. در این ماژول برای هر نوع تجهیز قابلیت برنامه ریزی برای فعالیت های دوره ای تکرار پذیر مثل سرویس های دوره ای، روانکاری، کالیبراسیون، بررسی وضعیت تجهیز و تعمیرات اساسی و نیمه اساسی وجود دارد.
• برنامه ریزی تعمیرات و سرویس ها بر اساس زمان بندی
در این سیستم روال کامل، دقیق و کاربر پسند برای برنامه ریزی انواع تعمیرات جهت هر نوع تجهیز در بازه های زمانی مشخص (سالیانه , ماهیانه , هفتگی , روزانه و ساعتی) با در نظر گرفتن تمام تمهیدات و محدودیت های سازمان وجود دارد.
• برنامه ریزی تعمیرات و سرویس ها بر اساس کارکرد
امکان برنامه ریزی تعمیرات و سرویس ها بر اساس انواع کارکرد مجاز هر نوع از ماشین آلات و تجهیزات مانند کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و … وجود دارد.
• امکان ثبت طول عمر قطعات
این امکان در سیستم وجود دارد که طول عمر هر قطعه را بر اساس واحد های زمانی خاص و یا کارکرد در ساختار BOM هر تجهیز مشخص کرد. در این صورت سیستم به صورت اتوماتیک بعد از گذشت زمان یا کارکرد مورد نظر، از زمان مونتاژ قطعه روی آن دستگاه، در اولین دستور کار اجرا شده آلارم داده و لیست قطعاتی را که ملزم به تعویض می باشند تعیین می نماید.
ایجاد چک‌لیست‌های کنترل کیفی و بازرسی
در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا این امکان وجود دارد که در هر نوع تعمیر یا سرویس پیشگیرانه، لیست چک لیست های کنترل کیفی که باید در آن نوع تعمیر یا سرویس کنترل شود تعیین گردد. این چک لیست می تواند در یک سطح و یا سطوح مختلف و توسط مسئولین مختلف به ترتیب اولویت تعیین گردد. هنگام اجرای دستور کار تعمیراتی پیشگیرانه، مسئول مربوطه ملزم به ثبت چک لیست تعیین شده می باشد.
• تعیین لیست فعایت های تعمیری ملزم به انجام
در روش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بدلیل اینکه تعمیرات از قبل برنامه ریزی شده می باشد می توان نیازمندی های انجام فعالیت ها را مشخص نموده. این امکان باعث دقت در ثبت اطلاعات، جلوگیری از بروز خطا و امکان برنامه ریزی جهت تامین منابع تخصصی خواهد شد.
• تعیین لیست قطعات ملزم به تعویض
باز هم بدلیل مشخص بودن تعمیرات برنامه ریزی شده، در سیستم ساینا امکان تعیین لیست قطعات مورد نیاز جهت تعویض در هر تعمیر وجود دارد . به این ترتیب ضمن اینکه روند درخواست قطعات هر تعمیر با سرعت و دقت بیشتر انجام خواهد شد کمک شایانی در برنامه ریزی تامین قطعات از طریق گزارشات این بخش خواهد شد.
• مدیریت دستور کارهای برنامه ریزی شده
در سسیستم نگهداری و تعمیرات ساینا ساز و کار مفصلی برای کنترل دستور کارهای برنامه ریزی وجود دارد . دسته بندی دستورکارهای برنامه ریزی شده به صورت مجزا و اعلام سر رسید آنها , ایجاد دستی دستور کارهای برنامه ریزی شده توسط پرسنل نت و خارج از برنامه ریزی انواع ماشین آلات , امکان ثبت تاریخ اجرای مجزا از تاریخ برنامه و تصحیح تاریخ برنامه های بعدی تجهیز بر اساس تاریخ اجرا , کنترل همپوشانی انواع تعمیرات برنامه ریزی شده و … از امکانات این بخش است .
• برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس زمان‌، کارکرد و رخداد
• تعریف برنامه ریزی به صورت اتوماتیک یا دستی
• تعریف برنامه ریزی به صورت ثابت یا شناور
• امکان تعریف کارت فعالیت تعمیرات پیشگیرانه
• امکان تعیین ابزارآلات موردنیاز و دستورالعمل‌های تعمیراتی.
• تعیین لیست فعالیت‌های تعمیری ملزم به انجام
• امکان ثبت طول عمر قطعات
• امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی

نگهداری وتعمیرات PM