۴.۴/۵ - (۱۷ امتیاز)

مدیریت کارکرد ماشین آلات

یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه و همچنین بررسی کیفیت تعمیرات انجام شده و قطعات مصرفی، مدیریت کارکرد ماشین آلات و تجهیزات می باشد. برخی از امکانات سیستم در این بخش عبارتند از:

  • تعریف انواع کارکرد ماشین‌آلات (کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و …)
  • تعریف انواع میتر و تخصیص آن به ماشین‌آلات و تجهیزات.
  • تعیین انواع کارکرد ملزم به دریافت در دستورکارهای تعمیراتی بر اساس انواع تعمیر و سرویس.
  • ثبت کارکرد ماشین‌آلات بر اساس میتر.
  • ثبت کارکرد ماشین‌آلات به‌صورت دستی.
  • دریافت کارکرد ماشین‌آلات از سایر سیستم‌ها.
  • محاسبه هزینه های نگهداری وتعمیرات براساس واحد کارکرد