۵/۵ - (۱ امتیاز)

مدیریت قطعات داغی و بازسازی نرم افزار نت

یکی از مواردی که می‌تواند سهم عمده‌ای در مدیریت و کنترل هزینه‌های تعمیرات هر سازمان داشته باشد مدیریت قطعات داغی می‌باشد. فرآیند دمونتاژ قطعات از ماشین‌آلات، کنترل موجودی، تفکیک بر اساس قابلیت بازسازی، بازسازی و برگشت به سیکل مصرف مجدد در این سیستم به‌صورت ماهرانه‌ای مدیریت می‌گردد. برخی از امکانات سیستم به شرح زیر می‌باشد.

 • امکان تعریف انبارهایی با ماهیت قطعات داغی قابل‌بازسازی و بازسازی‌شده و استفاده از آن‌ها در فرآیند بازسازی.
 • تعیین قطعات داغی دار در تعریف قطعات
 • تعیین وضعیت قطعات داغی در دستور کار تعمیراتی
 • صدور رسید انبارداری قطعات داغی به‌صورت اتوماتیک
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای ارسال قطعات به فرآیند بازسازی
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای انبارش قطعات بازسازی‌شده
 • امکان واگذاری دستورکارها بازسازی به پیمانکاران
 • گزارش‌های موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی‌شده، اسقاطی و قابل‌بازسازی
 • تعیین وضعیت و صدور رسید انبارداری قطعات داغی به صورت اتوماتیک.
 • تفکیک قطعات داغی به صورت قابل بارسازی، بازسازی شده و اسقاطی در انبارهای مختلف.
 • گزارشات موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی شده، اسقاطی و قابل بازسازی.
 • بازسازی قطعات یدکی.