۱/۵ - (۱ امتیاز)

درخواست کار و اعلام خرابی

یکی از ساده ترین و اولین رویکردهای تعمیراتی در دنیا اقدامات تعمیری در هنگام بروز مشکل یا شکست در تجهیزات (تعمیرات اضطراری EM) بوده که همچنان در بعضی از مجموعه ها مورد استفاده است به همین دلیل یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات نیار به یک ماژول با شرح امکانات مورد اشاره در زیر دارد.

برخی از امکانات سیستم در این حوزه عبارتند از:

 • امکان تعریف انواع خرابی یا درخواست کار
 • امکان تعریف اولویت رسیدگی به خرابی (بحرانی، فوری، مهم، عادی و …)
 • امکان تعیین وضعیت تجهیز نظیر (متوقف، در حال کار و …)
 • امکان تعیین نوع درخواست کار بر اساس گروه یا کلاس تجهیز (تعمیر، تعویض، بررسی، آچار کشی و …)
 • امکان تعیین حالت یا مد خرابی مختص به هر کلاس یا گروه تجهیز (نشتی، شکستگی، پوسیدگی، لرزش و …)
 • امکان تعیین مکانیزم خرابی بر اساس کلاس یا گروه تجهیز (خرابی تسمه کولر، افت فشار هوا در مخزن  و …)
 • امکان ثبت نحوه کشف خرابی
 • امکان تعریف دلایل بروز خرابی
 • امکان تعریف کدینگ خرابی بر اساس گروه تجهیزات
 • امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل بهره بردار و اپراتور
 • امکان اعلام خرابی از روی ساختار درختی تجهیزات Taxonomy
 • امکان تایید یا رد خرابی و صدور دستور کار تعمیراتی توسط مدیر مربوطه
 • گزارش تکرار و تنوع خرابی بر روی تجهیزات و گروه تجهیزات
 • امکان انتخاب محل خرابی از روی نقشه گوگل
مدیریت خرابی
مدیریت خرابی ها
 • امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل استفاده کننده بر اساس سطوح دسترسی

این امکان در سیستم وجود دارد تا پرسنل استفاده کننده هر تجهیز بتوانند خرابی های حین کار ماشین آلات و تجهیزات را بصورت دقیق و کامل اعلام و تا حل خرابی پیگیری نمایند. در صورتی که خرابی به وقوع پیوسته در باعث توقف تجهیز مورد نظر شده باشد، همزمان با اعلام خرابی توقف ماشین را نیز ثبت نمایند .

 • امکان صدور دستور کار تعمیراتی بر اساس خرابی های اعلام شده

پس از مشاهده اعلام خرابی توسط مدیر نت یا مسئول مربوطه، امکان صدور دستور کار تعمیراتی و ارجا به مسئول مربوطه در سیستم وجود دارد.

 • گزارشات و شاخصهای مربوطه

نرخ خرابی در سطح تجهیزات، نرخ خرابی در سطح مدل تجهیز، خرابی دستگاه و نرخ خرابی در دستگاه های بر اساس سیستم، محل استقرار و یا واحد خاص، میانگین فاصله بین خرابی ها بر اساس ساعت و کارکرد دستگاه و دیگر تحلیل های آماری ، روندی و تحلیلی در مورد خرابی ها بر اساس شاخص های استاندارد نت.

کلیه مطالب این صفحه را می توانید در یک ویدیو کوتاه از سیستم جامع تعمیرات و نگهداری مشاهده کنید.

برای دریافت مشاوره رایگان و دموی نرم افزار نگهداری و تعمیرات با ما تماس بگیرید

تلفن : ۳۶۲۶۱۸۶۳ -۰۳۱ داخلی ۲۰ و ۲۲

همراه : ۹۴۱۶-۶۹۴-۰۹۱۹

در اینستاگرام ما را همراهی کنید Sayna_system@