به این مطلب رای بدهید

مدیریت ابزارآلات

• تعریف انواع گروه های ابزار آلات از نظر ماهیتی ( اندازه گیری،برقی، بادی، دستی و …)
• تعریف ابزارآلات برای هر گروه تعمیری
• تعریف ابزارآلات مورد نیاز در کارت فعالیت هر نوع دستورکار
• تعریف معادل کالای انباری ابزارآلات
• گزارش کارکرد ابزارآلات