به این مطلب رای بدهید

ماژول کنترل طول عمر قطعات

  • امکان ثبت طول عمر قطعات

این امکان در سیستم وجود دارد که طول عمر هر قطعه را بر اساس واحدهای زمانی خاص و یا کارکرد در ساختار BOM هر تجهیز مشخص کرد. در این صورت سیستم به‌صورت اتوماتیک بعد از گذشت زمان یا کارکرد موردنظر، از زمان مونتاژ قطعه روی آن دستگاه، در اولین دستور کار اجراشده آلارم داده و لیست قطعاتی را که ملزم به تعویض می‌باشند تعیین می‌نماید.

  • امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی

هنگامی‌که سیستم در دستور کار تعمیراتی لیست قطعات ملزم به تعویض را بر اساس طول عمر تعیین‌شده تعیین می‌کند، درصورتی‌که بعد از بررسی و انجام آزمایش‌ها مشخص گردد که هنوز قابل می‌باشند، امکان تمدید طول عمر قطعات و ثبت مستندات آن وجود دارد.