به این مطلب رای بدهید

بیمه ماشین آلات و تجهیزات

امروزه کمتر سازمانی وجود دارد که ماشین‌آلات و تجهیزات خود را زیرپوشش بیمه قرار ندهد و دیده می‌شود در مواقعی اگر زمان بیمه ماشین‌آلات گذشته باشد، از بهره‌برداری از آن ماشین اجتناب خواهد کرد. ازاین‌رو مدیریت و کنترل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکانات ویژه‌ای در این خصوص وجود دارد:
• مدیریت قراردادهای بیمه کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات
• تعیین نوع تعهدات، سقف تعهدات و ثبت تصاویر و ضمایم مربوطه.
• مدیریت سوانح
• تعیین میزان خسارت سوانح و پرداخت‌های انجام‌شده به همراه ثبت مدارک، تصاویر و مستندات مربوطه.
• گزارش وضعیت قراردادهای بیمه جهت پیگیری تمدید آن.
• هشدار سررسید زمان تمدید قرارداد بیمه