به این مطلب رای بدهید

انبار وحسابداری انبار
کنترل موجودی ملزومات و قطعات یدکی در نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد به‌نحوی‌که یکی از ملزومات سیستم‌های نگهداری و تعمیرات وجود سیستم انبارش کامل در ارتباط با آن می‌باشد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا سیستم انبارداری و حسابداری انبار جامع و کاملی وجود دارد که قادر است کلیه نیازهای سازمان‌های بزرگ را تأمین کند.
• امکان تعریف انواع انبار و انبارک، انبارهای قطعات نو، دسته دوم، قابل ‌بازسازی، داغی، بازسازی‌شده و …
• امکان صدور انواع اسناد انباری شامل رسید، حواله، درخواست کالا، رسید موقت، سفارشات خرید و …
• حسابداری انبار شامل: ریالی کردن رسیدها به‌صورت دستی و با استفاده از مرجع سفارشات خرید، ریالی کردن حواله‌های انبارها به روش‌های مختلف، ایجاد خروجی اسناد حسابداری بر اساس شابلون
• گزارشات شامل : گزارشات تعدادی و ریالی از اسناد انباری، کاردکس کالاها، موجودی انبارها و گزارشات متعارف سیستم انبار
برخی از ویژگی‌های سیستم انبار در حوزه نگهداری و تعمیرات
• ارتباط یکپارچه قطعات یدکی با کالاهای انباری
• صدور درخواست از روی دستورکار تعمیراتی
• مدیریت انبارهای داغی و بازسازی
• صدور اتوماتیک اسناد
• یکپارچگی کنترل سریالی