۴.۶/۵ - (۷ امتیاز)

دموی نرم افزار نت ساینا – قسمت اول
داشبورد عملیاتی کاربر

در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ما، کاربر به محض ورود ( لاگین کردن ) به نرم افزار با یک داشبورد عملیاتی مواجه می شود که در این داشبورد ما یک سری آیتم را به صورت پیش فرض برای کاربر قرار دادیم. مواردی مثل دستور کارهای در حال اجرا، دستور کارهای خاتمه یافته، دستورکارهای خاتمه یافته و تائید نشده، اعلام خرابی های بررسی نشده و سایر مواردی که در این صفحه ملاحظه می کنید که هر کاربری با توجه به سطح دسترسی اطلاعاتی که در نرم افزار ما دارد می تواند از گزارشات موجود استفاده کند و این داشبورد را برای خودش بومی سازی کند.

تغییرات مد نظر کاربر از طریق قسمت ویرایش داشبورد اعمال می شود. در این قسمت کاربر می تواند گزارشی را به این مجموعه اضافه یا از آن حذف کند. همچنین این امکان وجود دارد که چیدمان داشبورد را به دلخواه خودش انتخاب کند.

با کلیک روی هر کدام از مواردی که در این داشبورد ملاحظه می کنید، کاربر به فرم مربوطه ارجاع داده می شود و می تواند از مواردی که داخل فرم ها هست استفاده کند. مثلا  تعداد دستور کارهای خاتمه یافته در این جا ۶۹ مورد است که اگر من روی آن کلیک کنم به فرم مربوطه ارجاع داده می شوم و در آن جا می توانم کلیه دستورکارهایی که تا به امروز در سیستم ثبت شده و خاتمه پیدا کرده را مشاهده کنم. با کلیک روی هر کدام از دستور کارها، پرونده آن دستورکار برای من باز می شود و من می توانم اطلاعات بیشتری از آن را در اختیار داشته باشم.