۲/۵ - (۱ امتیاز)

ساختار درختی تجهیزات ( تاکسونومی )

در قسمت پنجم می خواهیم بپردازیم به بحث ساختار درختی تجهیزات.

طبق استانداردهای نگهداری و تعمیرات و ISO 14224 ساختار درختی تجهیزات از دو بخش اصلی تشکیل شده: یکی بحث لوکیشن ها و دیگری بحث Equipment subdivision یا همان BOM تجهیزات هست که خود بحث لوکیشن ها طبق استاندارد در ۵ سطح industry(صنعت)، business category، installation، plant/unit و section یا سیستم تقسیم بندی شده است و قسمت Equipment subdivision شامل ۴ سطح equipment unit، subunit، component/maintable items و part هاست .

طبق استاندارد بهتر است که تجهیزات از لحاظ سطح اهمیتی که دارند در این ۹ سطح دسته بندی شوند و البته برای تجهیزاتی که به صورت mobile یا متحرک هستند و محل استقرار خاصی هم ندارند قسمت لوکیشن ها می تواند حذف شود.

در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا برای تعریف  Locationها کافیه که شما به فرم محل های استقرار بروید  و تعریف خودتان را در این قسمت انجام دهید. شما مجاز هستید که این تعاریف را تا n سطح پیش ببرید اما همانطور که در استاندارد گفته شد بیشتر از ۵ سطح آن هم در صنایع خیلی بزرگ معمولا پیشنهاد نمی شود ولی نرم افزار در این خصوص محدودیتی برای کاربر ایجاد نمی کند.

بخش دوم BOM تجهیزات بود که اگر ما بخواهیم BOM یک تجهیزات را مشاهده کنیم کافیه به فرم تجهیزات برویم، در اینجا من کلاسم را بالابر انتخاب می کنم، گروه تجهیزم را هم جرثقیل سقفی و دکمه بازخوانی را می زنم، یکی از این دو مورد را که در سیستم ثبت شده را انتخاب می کنم و وارد پرونده آن تجهیز می شوم.

در tab شناسنامه شما می توانید BOM این تجهیز را مشاهده کنید که همانطور که می بینید جرثقیل سقفی ما تشکیل شده از یک بالابر و مونوریل که خود بالابر شامل درام، گیربکس، موتور محرک و سیستم ترمز می باشد که گیربکس را من اگر انتخاب کنم در سمت چپ می توانم جزئیات بیشتری از آن را مشاهده کنم. در اینجا گیربکسی با شماره سریال ۱۰ روی این تجهیز نصب شده.

فرم دیگری ما در سیستم داریم تحت عنوان ساختار درختی تجهیزات، که در واقع در این فرم نرم افزار به صورت اتوماتیک این دو سطح را به یکدیگر وصل می کند و تجهیزاتی که در محل های استقرار مختلف وجود دارند را به ما نشان می دهد در اینجا ما شرکت تولیدی نمونه را داریم که تشکیل شده از کارگاه تولید، انتقال آب و تصفیه و ابنیه و ساختمان که خود کارگاه تولید شامل تجهیزات آبی و سوله تولید است و سوله تولید شامل تجهیزات مختلفی است که جرثقیل سقفی هم یکی از این موارد است.

اگر من این جزئیات را ادامه دهم می توانم BOM جرثقیل سقفی را هم مشاهده کنم و اگر روی هر کدام از این تجهیزات زیر مجموعه کلیک کنم در سمت چپ می توانم پرونده این تجهیز را مشاهده کنم. اگر به هر دلیل یک تجهیز از روی تجهیز اصلی ما جدا شود و به قسمت دیگری انتقال پیدا کند، نرم افزار به صورت اتوماتیک این آپدیت را انجام می دهد.