۳.۹/۵ - (۱۴ امتیاز)

نرم افزار نت بیمارستان-نت در مراکز درمانی-pm بیمارستان

به عنوان یک مدیر واحد نت (نگهداری و تعمیرات) یا رییس یک بیمارستان، شما باید اطمینان داشته باشید به منابعی که همیشه باید در دسترس باشند برای زمان هایی که به آنها نیاز فوری دارید. نرم افزار نت(نگهداری و تعمیرات) ساینا کمک می کند به زمان بندی فعالیت ها، قابلیت رهگیری کارها و تسریع در ارتباط بین تکنسین ها و دیگر کارکنان برای سرپا نگهداشتن تجهیزات بیمارستان شما.

هزینه تامبن اموال بیمارستان معمولا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از مجموع هزینه های یک بیمارستان را تشکیل میدهد. از این رو نگهداری مناسب از تجهیزات و محدود کردن هزینه های مربوطه در تعدیل هزینه های بیمارستان اثر بالقوه و چشمگیری دارد. نگهداری تعمیرات مناسب تجهیزات، اسباب و لوازم بیمارستان نه تنها باعث می شود در مواقع نیاز به آنها، به سهولت در دسترس باشد، بلکه موجب افزایش دوام و طول عمر آنها شده و بازدهی وسایل مذکور را افزایش میدهد.

نرم افزار نت بیمارستان-نت در مراکز درمانی-pm بیمارستان

این امر هزینه های مواد و وسایل را نیز کاهش میدهد. از جمله موارد مهمی که در زمینه نگهداری تجهیزات پزشکی باید مدنظر داشت مساله پیشگیری در امر نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی است.

استفاده از نرم افزار نت ساینا در بیمارستان ها و مراکز درمانی، تعمیرات عمده و مهم را کاهش می دهد و از عملکرد نامناسب و نادرست تجهیزات پزشکی و اسقاط شدن آنها جلوگیری می کند. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ، مهمترین فعالیت جهت نگهداری موثر دستگاههای پزشکی است و عوامل مهم دیگری مانند “برنامه کنترل تجهیزات پزشکی” و ” انتخاب تجهیزات پزشکی مناسب” به پیاده سازی برنامه نگهداری بهینه کمک خواهند کرد.

نرم افزار نگهداری تعمیرات بیمارستان-نت در مراکز درمانی-pm بیمارستان

بهره گیری از نرم افزار نت ساینا کمک می کند که آسیب های وارده به دستگاه های پزشکی قبل از اینکه پیشرفت کند یا جدی شوند، رفع شود.

پیاده سازی نرم افزار نگهداری تعمیرات بیمارستان، کارایی و اثربخشی تجهیزات پزشکی را زیاد می کند و برای کسانی که با تجهیزات سر و کار دارند، اطمینان خاطر به بار می آورد. از طرف دیگر عملکرد دستگاه های پزشکی با اشکال کمتری روبرو خواهد شد و مدت کمتری غیر فعال می شود. در نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ساینا اندازه گیری ها و سنجش های دستگاه دقیق بوده و با توجه به قابل اعتماد بودن دستگاه های پزشکی می توان از مراقبت های درمانی نتیجه بهتری گرفت. در حالی که مزایای بسیاری برای پیاده سازی و استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات متصور است، شاید بزرگترین مزیت آن تایید عملکرد مطلوب و دقیق بودن تجهیزات پزشکی باشد.‏

    برخی از مزایایی استفاده از نرم افزار cmms  در بیمارستان ها و مراکز درمانی عبارتست از:

  • به راحتی دارایی ها و تجهیزات را ردیابی کنید.
  •  افزایش بهره وری
  •  برنامه ریزی برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  •  پاسخ سریع به درخواست های بیمار
  • کمک به بودجه بندی
  • افزایش بهره وری در بیمارستان
  • کاهش حجم کار دستی
  • پیگیری عملکرد کارکنان
  • برای بیمارستان ها بازگشت سرمایه بالایی دارد.

برای دریافت مشاوره و دموی رایگان نرم افزار نگهداری و تعمیرات با ما تماس بگیرید

تلفن : ۳۶۲۶۱۸۶۳ -۰۳۱ داخلی ۲۰ – همراه : ۹۴۱۶-۶۹۴-۰۹۱۹