مدیریت کارکرد ماشین آلات

مدیریت کارکرد ماشین آلات , نرم افزار نگهداری تعمیرات

مدیریت کارکرد ماشین آلات

مدیریت کارکرد ماشین آلات , نرم افزار نگهداری تعمیرات

یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه و همچنین بررسی کیفیت تعمیرات انجام شده و قطعات مصرفی، مدیریت کارکرد ماشین آلات و تجهیزات می باشد. برخی از امکانات سیستم در این بخش عبارتند از:

 • تعریف انواع کارکرد ماشین‌آلات (کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و …)
 • تعریف انواع میتر و تخصیص آن به ماشین‌آلات و تجهیزات.
 • تعیین انواع کارکرد ملزم به دریافت در دستورکارهای تعمیراتی بر اساس انواع تعمیر و سرویس.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات بر اساس میتر.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات به‌صورت دستی.
 • دریافت کارکرد ماشین‌آلات از سایر سیستم‌ها.
 • محاسبه هزینه های نگهداری وتعمیرات براساس واحد کارکرد

 

مدیریت کارکرد ماشین آلات , نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار cmms , نرم افزار pm , نرم افزار مدیریت نت , نرم افزار تعمیرات پیشگیرانه

  دستورکارها (Work Order)

  نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت در نرم افز ار نت ساینا،…

  View details

  مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

  مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

  مدیریت ابزارآلات

  نرم افزار نگهداری و تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm -  مدیریت ابزارآلات , نت…

  View details
  Back to Top