فروش قطعات و خدمات تعمیراتی نرم افزار نت

فروش قطعات و خدمات تعمیراتی نرم افزار نگهداری تعمیرات
فروش قطعات و خدمات تعمیراتی نرم افزار نت

فروش قطعات و خدمات تعمیراتی

نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm  , نرم افزار cmms – فروش قطعات و خدمات تعمیراتی نرم افزار نت

در برخی از سازمان هایی که ماهیت تعمیرگاهی دارند و یا از توان فنی بالایی برخوردار هستند امکان ارائه خدمات تعمیراتی به سایر سازمان ها و شرکت ها نیز وجود دارد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا برای این نوع از سازمان ها راهکارهای ویژه ای برای فروش خدمات و قطعات وجود دارد:

• تعریف تعرفه عمومی فروش خدمات و قطعات
در این بخش امکان تعریف تعرفه های کلی برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن، تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همپنین نرخ فروش قطعات یدکی وجود دارد.

• تعیین تعرفه فروش خدمات و قطعات بر اساس قرارداد، مشتری و یا پروژه
در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن، تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همپنین نرخ فروش قطعات یدکی به تفکیک قرارداد، مشتری و یا پروژه وجود دارد.

• صدور صورت حساب های فروش خدمات و قطعات
پس از انجام تعمیرات ماشین آلات سایر سازمان ها، امکان صدور صورت حساب فروش به صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک بر اساس قراردادها و یا تعمرفه های تعیین شده وجود دارد. در این سیستم امکان صدور صورت حساب به تفکیک دستور کار تعمیراتی و یا به صورت دوره ای برای چندین دستور کار وجود دارد. همچنین امکان صدور چندین صورت حساب برای یک دستور کار (تعمیرات اساسی و زمانبر) وجود دارد.

 

نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm  , نرم افزار cmms – فروش قطعات و خدمات تعمیراتی نرم افزار نت

 • صدور صورت حساب براساس دستورکار تعمیراتی
 • صدور صورت حساب مقطعی برای تعمیرات اساسی
 • صدور صورت حساب تجمیعی به صورت دوره ای
 • ارتباط با سیستم حسابداری و تولید اسناد مالی

  دستورکارها (Work Order)

  نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت در نرم افز ار نت ساینا،…

  View details

  مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

  مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

  مدیریت ابزارآلات

  نرم افزار نگهداری و تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm -  مدیریت ابزارآلات , نت…

  View details
  Back to Top