ماژول مدیریت قطعات یدکی

مدیریت قطعات یدکی شامل فرآیند تامین قطعه، انبارش قطعات، مدیریت قطعات داغی و بازسازی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم نگهداری و تعمیرات مورد توجه قرار می گیرد و می تواند تاثیر بسزایی بر کاهش
خرابی ها، افزایش آماده به کاری و کاهش هزینه ها داشته باشد. در نرم افزار نگهداری و  تعمیرات ساینا کلیه این فرایند ها پیشبینی شده که به شرح زیر می باشد:

مصرف مستقیم قطعات یدکی:

در صورتی که کاربر قصد ثبت مستقیم قطعات یدکی را داشته باشد و سیستم انبار مستقر نشده باشد و یا قصد ثبت و مدیریت صورت حساب پیمانکاران تعمیراتی را نداشته باشد، می تواند به صورت مستقیم نسبت به ثبت قطعات یدکی و هزینه مربوط به آن اقدام نماید. در این حالت امکان ایمپورت قطعات مصرفی از فایل اکسل نیز وجود دارد.

مصرف قطعات یدکی از انبار:

در این روش سازمان اقدام به تامین و خرید قطعات یدکی نموده و آن را در انبار ذخیره می نماید. در فرآیند تعمیرات در صورتی که پرسنل تعمیرات نیاز به قطعات یدکی داشته باشند از داخل دستور کار امکان صدور درخواست کالا وجود دارد. درخواست کالا به مرکز هزینه دستور کار تعمیراتی در سیتم انبار ثبت شده و پس از صدور حواله توسط انباردار، قطعات یدکی به صورت اتوماتیک در دستور کار ثبت شده و پس از قیمت گذاری توسط حسابداری انبار، قیمت قطعات نیز در دستور کار ثبت شده و بهای تمام شده قطعات تعمیرات محاسبه می گردد.

نکته: در این حالت باید سیسم انبار و حسابداری انبار مستقر شده باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر با سیستم انبار و حسابداری انبار مراجعه نماید.

مصرف قطعات یدکی از انبار امانی کارفرما:

با توجه به قیمت بالای قطعات یدکی در بسیاری از موارد کارفرما برخی از قطعات یدکی را تامین کرده و به صورت امانی در اختیار پیمانکار قرار می دهد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکان مدیریت انبار امانی کارفرمایان وجود دارد. در این حالت درخواست قطعه برای انبار امانی صادر شده و پس از صدور حواله موجودی انبار امانی کم شده و مصرق قطعات ثبت می گردد. در این حالت قیمت گذاری برای قطعات انجام نمی شود و تامین کننده قطعه شرکت کارفرما ثبت می گردد.

نکته: در این حالت باید سیسم انبار و حسابداری انبار مستقر شده باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر با سیستم انبار و حسابداری انبار مراجعه نماید.

مصرف مستقیم قطعات یدکی از انبار پای کار:

معمولا انبار های پای کار در اختیار پرسنل تعمیراتی بوده و فرآیند درخواست قطعه در آن وجود ندارد. در این حالت امکان مصرف مستقیم از انبار و صدور حواله بدون نیاز به درخواست کالا از انبار وجو دارد. قیمت گذاری قطعات نیز در این حالت انجام می گیرد.

ثبت مصرف قطعات از صورت وضعیت های پیمانکاران تعمیراتی:

با توجه به وجود ماژول خرید خدمات و قطعات تعمیراتی و مدیریت پیمانکاران و ثبت کلیه صورت وضعیت های پیمانکاران، امکان ثبت قطعات مصرفی و لینک آن به صورت وضعیت پیمانکاران و ثبت هزینه ها بر اساس صورت وضعیت ها و کنترل بر اساس نرخ های مصوب و یا قرارداد وجود دارد. در این حال به صورت دو طرفه در صورت ثبت صورت وضعیت در ماژول خرید خدمات و قطعات تعمیراتی و مدیریت پیمانکاران نیز قطعات در دستور کار ثبت خواهند شد.

ثبت مصرف قطعات یدکی از روی تجهیز دیگر

در بسیار موارد رخ می دهد به علت کمبود قطعات یدکی و راه اندازی سریعتر تجهیزات ، قطعات یدکی از یک تجهیز متوقف باز شده و روی تجهیز دیگر مصرف شود. در این حالت نرم افزار نت ساینا قطعات مربوطه را از یک تجهیز دمونتاژ و روی تجهیز دیگر ثبت می نماید.

مدیریت قطعات داغی

یکی از مواردی که می‌تواند سهم عمده‌ای در مدیریت و کنترل هزینه‌های تعمیرات هر سازمان داشته باشد مدیریت قطعات داغی می‌باشد. فرآیند دمونتاژ قطعات از ماشین‌آلات، کنترل موجودی، تفکیک بر اساس قابلیت بازسازی، بازسازی و برگشت به سیکل مصرف مجدد در این سیستم به‌صورت ماهرانه‌ای مدیریت می‌گردد. برخی از امکانات سیستم به شرح زیر می‌باشد.

  • تعیین قطعات داغی دار در دستورکارهای تعمیراتی
  • تعیین وضعیت و صدور رسید انبارداری قطعات داغی به‌صورت اتوماتیک
  • تفکیک قطعات داغی به‌صورت قابل‌بازسازی، بازسازی‌شده و اسقاطی در انبارهای مختلف.
  • بازسازی قطعات یدکی
  • گزارشات موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی‌شده، اسقاطی و قابل‌بازسازی