شرکت توکا ریل

شرکت توکاریل با دراختیار داشتن ناوگانی بالغ بر ۱۵۵۰ دستگاه واگن لبه بلند شش محوره قابلیت حمل سالیانه بیش از ۹.۵ میلیون تن مواد معدنی(کنسانتره وگندله آهن) را در شبکه ریلی کشور دارا می باشد. این شرکت با حمل ۳۴ درصدبار معدنی ریلی کشور بالاترین رتبه را بین شرکت های ریلی به خود اختصاص داده است.