Tag Archives: نت مرکز آموزش عالی

نرم افزار نت در دانشگاه-نگهداری و تعمیرات در دانشگاه

نگهداری و تعمیرات در دانشگاه مدیریت آسان تعمیرات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، نیازمند سازمان دهی، جوابگویی و قابلیت اطمینان است. نرم افزار نت ( نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) ساینا با قابلیت مدیریت چندوجهی برای کمک به شماست تا حتی مدیریت مکان های خارج از سایت اصلی سازمان، ساختمان کمپ ها، زمین های ورزشی بیرون از منطقه و هر چیزی که در این بین باشد را در دست داشته باشید. چالش های نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات در اغلب دستگاه

Read More
Back to Top