یکپارچه سازی با سخت افزارهای مختلف سازمان (API)

یکپارچه سازی با سخت افزارهای مختلف سازمان (API)
یکپارچه سازی با سخت افزارهای مختلف سازمان (API)

یکپارچه سازی با سخت افزارهای مختلف سازمان (API)

نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm  – یکپارچه سازی با سخت افزارهای مختلف سازمان (API)

جهت دریافت اطلاعات مربوط به کارکرد و نیز وضعیت تجهیزات و ماشین آلات، در صورت وجود سنسور و یا دستگاه هایی که قادر به گرفتن خروجی های مناسب باشند، امکان دریافت و پردازش این اطلاعات توسط نرم افزار نت ساینا بوسیله پروتکل های وب سرویس موجود می باشد. دستگاه ها و تجهیزاتی مانند HMI,PLC  ، GPS، سنسورهای مانیتورینگ غلظت، فشار و …

    Back to Top