کالیبراسیون

کالیبراسیون , نرم افزار نت , نگهداری و تعمیرات

کالیبراسیون

نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت پیشگیرانه , نرم افزار pm – کالیبراسیون , نرم افزار نت , نگهداری و تعمیرات

مقایسه دستگاه های اندازه گیری و آزمون سنجی ابزار دقیق با استانداردهای مربوط به آن دستگاه، جهت کنترل و اطمینان از صحت نتایج اندازه گیری های انجام شده در حین فرایند تحقیق و تولید.

کالیبراسیون , نرم افزار نت , نگهداری و تعمیرات

 • تعریف پارامترهای اندازه گیری بر روی گروه ابزارها و تجهیزات
 • تعریف استانداردهای پارامترهای اندازه گیری
 • تعریف برنامه زمان بندی کالیبره شدن ابزارآلات و تجهیزات
 • امکان ثبت انحرافات اندازه گیری
 • گزارشات و نمودارهای مربوط به انحرافات ثبت شده و مقایسه با استاندارد

نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت پیشگیرانه , نرم افزار pm

 • تعریف تعمیرگاه به تعداد نامحدود و مدیریت هر تعمیرگاه به صورت مستقل
 • مدیریت مصرف قطعات یدکی از انبارهای مختلف و همچنین جابجایی از سایر ماشین آلات
 • مدیریت قطعات داغی ماشین آلات سازمان و سایر مشتریان
 • مدیریت اطلاعات کنترل کیفی در مراحل مختلف تعمیر
 • مدیریت برون سپاری تعمیرات قطعات زیر مجموعه و ثبت صورت حساب های مربوطه و اعمال در صورت حساب نهایی
 • مدیریت تعمیرات سازمان و مشتریان به صورت پروژه ای
 • مدیریت نرخ فروش خدمات و قطعات به صورت کلی و یا پروژه ای
 • صدور صورت حساب مشتریان به صورت اتوماتیک توسط سیستم
 • مدیریت انبارهای قطعات نو و داغی سازمان و سایر مشتریان

دستورکارها (Work Order)

نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت در نرم افز ار نت ساینا،…

View details

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت ابزارآلات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm -  مدیریت ابزارآلات , نت…

View details
Back to Top