مدیریت ضمائم و مستندات فنی نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات

مدیریت ضمائم و مستندات فنی نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات
مدیریت ضمائم و مستندات فنی نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات

مدیریت ضمائم و مستندات فنی

مدیریت ضمائم و مستندات فنی نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات

مستندات فنی و ضمانم در سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا برای این مهم تمهیدات ویژه‌ای به شرح زیر در نظر گرفته‌شده است:

  • امکان دسته‌بندی ضمایم در گروه‌ها و ماهیت‌های مختلف.
  • امکان تعریف دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات مربوط به هر گروه تجهیز
  • امکان ثبت مستندات فنی و نقشه ها بر روی گروه تجهیزات، تجهیزات،فعالیت‌ها ،چک‌لیست‌های کیفی و دستورکارهای تعمیراتی
  • امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی انواع مستندات
  • امکان مشاهده مستندات به‌صورت آنلاین و یا دانلود آن‌ها برای کاربران مجاز
  • امکان مشاهده مستندات به صورت آنلاین و یا دانلود آنها برای کاربران مجاز.

دستورکارها (Work Order)

نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت در نرم افز ار نت ساینا،…

View details

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت ابزارآلات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm -  مدیریت ابزارآلات , نت…

View details
Back to Top