مدیریت قطعات داغی و بازسازی نرم افزار نت

مدیریت قطعات داغی و بازسازی نرم افزار نت
مدیریت قطعات داغی و بازسازی , نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات

مدیریت قطعات داغی و بازسازی نرم افزار نت

مدیریت قطعات داغی و بازسازی , نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات

یکی از مواردی که می‌تواند سهم عمده‌ای در مدیریت و کنترل هزینه‌های تعمیرات هر سازمان داشته باشد مدیریت قطعات داغی می‌باشد. فرآیند دمونتاژ قطعات از ماشین‌آلات، کنترل موجودی، تفکیک بر اساس قابلیت بازسازی، بازسازی و برگشت به سیکل مصرف مجدد در این سیستم به‌صورت ماهرانه‌ای مدیریت می‌گردد. برخی از امکانات سیستم به شرح زیر می‌باشد.

 • امکان تعریف انبارهایی با ماهیت قطعات داغی قابل‌بازسازی و بازسازی‌شده و استفاده از آن‌ها در فرآیند بازسازی.
 • تعیین قطعات داغی دار در تعریف قطعات
 • تعیین وضعیت قطعات داغی در دستور کار تعمیراتی
 • صدور رسید انبارداری قطعات داغی به‌صورت اتوماتیک
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای ارسال قطعات به فرآیند بازسازی
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای انبارش قطعات بازسازی‌شده
 • امکان واگذاری دستورکارها بازسازی به پیمانکاران
 • گزارش‌های موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی‌شده، اسقاطی و قابل‌بازسازی

مدیریت قطعات داغی و بازسازی , نرم افزار نت , نگهداری تعمیرات

 • تعیین وضعیت و صدور رسید انبارداری قطعات داغی به صورت اتوماتیک.
 • تفکیک قطعات داغی به صورت قابل بارسازی، بازسازی شده و اسقاطی در انبارهای مختلف.
 • گزارشات موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی شده، اسقاطی و قابل بازسازی.
 • بازسازی قطعات یدکی.

دستورکارها (Work Order)

نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت در نرم افز ار نت ساینا،…

View details

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت ابزارآلات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm -  مدیریت ابزارآلات , نت…

View details
Back to Top