دستورکارها (Work Order)

نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت

دستورکارها (Work Order)

نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت

در نرم افز ار نت ساینا، امکان تعریف انواع کار بر روی کلاس ماشین آلات و تجهیزات در گروه های اضطراری، پیشگیرانه، اصلاحی، بازرسی دوره ای و پایش وضعیت وجود دارد. هر دستورکار می تواند توسط کارشناس نت به یک پیمانکار، گروه تعمیراتی یا شخص تعمیرکار ارجاع داده شود و وضعیت اجرای آن مدیریت گردد.

یکی از ویژگی های دستورکارها در نرم افزار نت ساینا، امکان ثبت دستورکارهای زیر مجموعه برای یک دستورکار توسط همان مجری یا مجری دیگر می باشد.

هر دستورکار شامل پرونده کاملی از اطلاعات بشرح زیر است که براساس نوع کارهای مختلف قابل تنظیم می باشد.

 

پرونده دستورکار :

 • اطلاعات اصلی دستورکار
 • کارت فعالیت(Job Card)
 • اعلام خرابی ها
 • قطعات ملزم به تعویض
 • درخواست کالا از انبار
 • قطعات مصرفی
 • قطعات دمونتاژ شده
 • فعالیت ها
 • دستورکارهای زیرمجموعه
 • چک لیست بازرسی
 • شناسنامه ورودی
 • مشخصات فنی
 • صورت وضعیت خرید
 • صورت وضعیت فروش
 • ضمایم و تصاویر

نرم افزار نگهداری تعمیرات,دستور کارها (Work Order) , سیستم نت

  Back to Top