استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت بن ریل

نرم افزار نت ساینا,مدیریت نت,نگهداری تعمیرات –  استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت بن ریل

Sayna CMMS

هدف از اجرای این قرارداد استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت بن ریل ( راه آهن شرقی بنیاد )  به صورت یکپارچه می باشد.

به نحوی که واحد های مختلف شامل واحدهای فنی و انبار سایت تعمیرگاهی تهران، سایت تعمیرگاهی مشهد ، دفتر مرکزی شرکت و سایر واحد های بازرگانی و مالی در نقاط مختلف جغرافیایی بتواند به صورت مستقل و آنلاین از امکانات سیستم در محدوده نیاز خود بهره برداری نموده و مدیران شرکت نیز بتوانند توسط گزارشات و داشبوردهای مدیریتی سیستم به صورت آنلاین از وضعیت لحظه ای شرکت در سطح اختیارات خود آگاه باشند.

نحوه بهره برداری از سیستم ها

سایت های تعمیرگاهی تهران و مشهد : سایت های تعمیرگاهی تهران و مشهد وظیفه نگهداری و تعمیرات واگن های مسافری شرکت بن ریل را بر عهده دارند. این واحدهای تعمیرگاهی متشکل از دفتر فنی و انبار قطعات، پس از ورود انواع واگن های مسافری منفصل شده از قطار، اقدام به انواع تعمیرات ویژه و جاری قطعات، تجهیزات و بخش های آسیب دیده واگن جهت راه اندازی مجدد و امکان بهره برداری از ان را فراهم می نمایند.

دفتر فنی متشکل از تیم فنی، مسئول تعمیرات، بازرسی و کنترل کیفی می باشد. هر یک از پرسنل مربوطه می توانند در بخش های تعریف شده نرم افزار باتوجه به نوع فعالیت سازمانی و سطح دسترسی تعریف شده، اقدام به ورود اطلاعات، ویرایش، مشاهده، صدور انواع دستورکارهای تعمیراتی، بررسی عیوب قطعات و تجهیزات، کنترل کیفی قطعات و تعمیرات، بازرسی و بهره برداری از قسمت های مختلف گزارشات آماری سیستم نمایند.

مدیران نت سایت های تعمیرگاهی مشهد و تهران با استفاده از سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا، قادر به مدیریت نگهداری و تعمیرات بخش های مختلف واگن های مسافری شامل بخش فنی، تزئینات داخلی، تاسیسات، مولد ها و سایر ماشین آلات و تجهیزات خود توسط شرکت بن ریل و سایر پیمانکاران تعمیراتی می باشند.

با توجه به یکپارچگی این سیستم با نرم افزار مدیریت تعمیرگاه ، ثبت اطلاعات دستور کارهای تعمیراتی شامل قطعات مصرفی، فعالیت ها، چک لیست های کنترل کیفی، انبارهای قطعات نو و داغی، صورت حساب های مالی و … به صورت اتوماتیک به روز شده و نیاز به ثبت مجدد آن نمی باشد.

پرسنل نگهداری و تعمیرات یا پیمانکاران مربوطه می توانند به صورت آنلاین چک لیست های تعیین شده در بازدید های و سرویس های دوره ای را ثبت نمایند. سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا این مراکز  را قادر به مدیریت اطلاعات واگن ها و تجهیزات خود شامل اطلاعات فنی، شناسنامه، سوابق تعمیراتی، گارانتی و خدمات پس از فروش، کنترل مصرف قطعات یدکی و برنامه ریزی تامین قطعات، مدیریت تعمیرات جاری و ویژه و خرابی، برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه (اساسی)، مدیریت بازسازی قطعات یدکی، مدیریت پیمانکاران تعمیراتی و صورت حساب های تعمیراتی، مدیریت انبارهای قطعات یدکی و داغی خود و امانی نزد پیمانکاران تعمیراتی خواهد ساخت.

قسمت انبار باتوجه به تعداد پرسنل و شرح وظایف تعریف شده می تواند از قسمت های مختلف انبار نرم افزار استفاده نموده و اقدام به ثبت اطلاعات، مشاهده موجودی انبار، صدور انواع رسید کالا و حواله مصرف به مراکز هزینه تعمیرات و انبارهای تعریف شده و همچنین مشاهده گزارشات مورد نیاز جهت بررسی وضعیت انبار در سیستم نمایند.

با توجه به یکپارچگی این سیستم با سیستم نگهداری و تعمیرات سایر شرکت های گروه، همزمان با ثبت اطلاعات توسط پرسنل این شرکت در فرآیند انجام تعمیرات، اطلاعات مربوط به دستورکارهای تعمیراتی و شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات این شرکت ها نیز در صورت تمایل و صلاحدید بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده به روز
می شود. همچنین سایر تعمیرگاه ها و دفاتر شرکت بن ریل می تواند با استفاده از این نرم افزار، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات خود را شامل جک ها، لیفتراک ها، تجهیزات اداری و …. مدیریت نماید.

مدیریت مجموعه : مدیریت واحدهای شرکت بن ریل با استفاده از این سیستم ها ، گزارشات و داشبورد های مدیریتی موجود ، قادر به مشاهده آنلاین عملکرد هر یک از سایت های تعمیرگاهی و وضعیت ناوگان به صورت آنلاین خواهد بود.

همچنین این ابزار مدیریتی قدرتمند قابلیت اتصال به  پایگاه داده سایر نرم افزارهای سازمان را نیز داشته و در صورت تمایل می تواند گزارشات و داشبوردهای مورد نیاز مدیران را از ترکیب اطلاعات نرم افزارهای مذکور و سایر نرم افزارهای سازمان ارائه نماید.