استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت ریل پرداز سیر

استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS در شرکت ریل پرداز سیر

ریل پرداز سیر
Project By
LAUNCHED January 1, 1970
FUNDING ENDS January 1, 1970
OUR GOAL
PROJECT TIME
00 00 00 00

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS ، انبار و سیستم اندروید اعلام خرابی سفارش مشتری توسط شرکت مهندسی سایناسیستم در شرکت ریل پرداز سیر

 

شرکت ریل پرداز سیر زیر مجموعه گروه صنعتی ریل پرداز می‌باشد، که از نقطه نظر تعداد و تنوع ناوگان دراختیار و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بزرگترین هولدینگ حمل و نقل ریلی کشور محسوب می‌شود.

Back to Top