شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل)

استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا در شرکت راه آهن شرقی بنیاد

شرکت راه آهن شرقی بنیاد با استفاده از سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا قادر به مدیریت و کنترل کلیه فرایندهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات واگن های مسافری در سایت ها تعمیرگاهی تهران و مشهد می باشد.

بهره برداری از سیستم ها :

 سایت های تعمیرگاهی تهران و مشهد وظیفه نگهداری و تعمیرات واگن های مسافری شرکت بن ریل را بر عهده دارند. این واحدهای تعمیرگاهی متشکل از دفتر فنی و انبار قطعات، پس از ورود انواع واگن های مسافری منفصل شده از قطار، اقدام به انواع تعمیرات ویژه و جاری قطعات، تجهیزات و بخش های آسیب دیده واگن جهت راه اندازی مجدد و امکان بهره برداری از ان را فراهم می نمایند.

با توجه به یکپارچگی این سیستم با سیستم نگهداری و تعمیرات سایر شرکت های گروه، همزمان با ثبت اطلاعات توسط پرسنل این شرکت در فرآیند انجام تعمیرات، اطلاعات مربوط به دستورکارهای تعمیراتی و شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات این شرکت ها نیز در صورت تمایل و صلاحدید بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده به روز می شود. همچنین سایر تعمیرگاه ها و دفاتر شرکت بن ریل می تواند با استفاده از این نرم افزار، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات خود را شامل جک ها، لیفتراک ها، تجهیزات اداری و …. مدیریت نماید.

مدیریت واحدهای شرکت بن ریل با استفاده از این سیستم ها ، گزارشات و داشبورد های مدیریتی موجود ، قادر به مشاهده آنلاین عملکرد هر یک از سایت های تعمیرگاهی و وضعیت ناوگان به صورت آنلاین خواهد بود. همچنین این ابزار مدیریتی قدرتمند قابلیت اتصال به  پایگاه داده سایر نرم افزارهای سازمان را نیز داشته و در صورت تمایل می تواند گزارشات و داشبوردهای مورد نیاز مدیران را از ترکیب اطلاعات نرم افزارهای مذکور و سایر نرم افزارهای سازمان ارائه نماید.

خانه