شرکت بهتاش سپاهان

شرکت بهتاش سپاهان با سرمایه گذاری شرکت های ایثارگران شهرستان های زرین شهر، مبارکه و فلاورجان که سهام آن متعلق به خانواده های معظم شهداء ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشد، درسال ۱۳۸۴وارد عرصه حمل و نقل ریلی کشورگردید.
این شرکت به عنوان یکی از اولین سرمایه گذاران بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی،مجموعه فعالیت های خود را با خـرید وتملک ۴۰۰ دستگاه واگن آغاز نمـود، هم اکنـون پس از گذشت ۹ سال تلاش بی وقفه در این زمینه با در اختیار داشتن ۳۰۰۰ دستگاه واگن باری، ۲۱ درصد از کل حمل ریلی کشوررا در اختیار دارد.

شرکت بهتاش سپاهان با احداث اولین کارگاه خصوصی تعمیرات ناوگان ریلی در کشور از سال ۱۳۹۰ وارد عرصه تعمیرات واگن گردید و در حال حاضر سالیانه ۲۵ درصد از کل تعمیرات اساسی و ۵۰ درصد از کل تعمیرات بازسازی واگن کشور را در اختیار دارد.