شرکت بهتاش سپاهان

شرکت بهتاش سپاهان با سرمایه گذاری شرکت های ایثارگران شهرستان های زرین شهر، مبارکه و فلاورجان که سهام آن متعلق به خانواده های معظم شهداء ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشد، درسال ۱۳۸۴وارد عرصه حمل و نقل ریلی کشورگردید.
این شرکت به عنوان یکی از اولین سرمایه گذاران بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی،مجموعه فعالیت های خود را با خـرید وتملک ۴۰۰ دستگاه واگن آغاز نمـود، هم اکنـون پس از گذشت ۹ سال تلاش بی وقفه در این زمینه با در اختیار داشتن ۳۰۰۰ دستگاه واگن باری، ۲۱ درصد از کل حمل ریلی کشوررا در اختیار دارد.