دستورکارها

در قسمت ششم می خواهیم بپردازیم به بحث دستورکارهای تعمیراتی.

به صورت کلی هرگونه فعالیت تعمیراتی یا هر کاری که قرار است بر روی تجهیزات در سیستم نگهداری و تعمیرات انجام شود باید در قالب دستورکار تعمیراتی این اتفاق بیافتد. قبل از این که روی فرم دستورکارهای تعمیراتی صحبت کنیم باید با مفهوم انواع کار و دسته بندی کارها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا آشنا شویم و بعد وارد بحث دستورکارهای تعمیراتی خواهیم شد.

به صورت کلی دسته بندی کارها در دو سطح در این سیستم انجام می شود، یکی گروه کار که یک دسته بندی کلی می باشد که فعالیت های تعمیراتی در قالب پیشگیرانه، اضطراری، پیش بینانه و اصلاحی انجام می شود

نوع کار

در سطح بعدی ما نوع کار را داریم که این نوع کار تعمیراتی برای دسته بندی فعالیت های تعمیراتی روی کلاس های مختلف تجهیزات است. یک نوع کار تعمیراتی می تواند روی یک یا چند کلاس تجهیز باشد یا اینکه روی کلیه تجهیزات انجام شود. مثلا بازدید ماهیانه روی کلاس تجهیز بالابر تعریف شده است. در این قسمت شما می توانید موارد دیگری را هم مشاهده کنید

مثلا وضعیت تجهیز هنگام تعمیر به چه شکلی هست، مبالغ پرداختی بابت تعمیرات به صورت سرمایه ای است که به اضافات اموال وصل می شود یا به صورت هزینه ای، وزن این فعالیت تعمیراتی چقدر هست که خب برای بحث گزارشات مدیریتی قابلیت استفاده دارد و ما می توانیم به نوع کارهای مختلف وزن دهی انجام دهیم.

تنظیمات فرم دستورکارها

نکته ای که خیلی مهم می باشد این است که معمولا در دستورکارهای تعمیراتی اطلاعات خیلی مختلف و متنوعی وجود دارد برای همین فرم های دستورکار تعمیراتی دارای اطلاعات زیادی هستند. در این قسمت بر اساس نوع کارهای مختلف ما می توانیم دستورکارهای تعمیراتی را تنظیم کنیم و صرفا tabهایی برای کاربر نمایش داده شود که مورد نیاز این شخص است و می خواهد ثبت اطلاعات برای آن ها انجام دهد.

عملیات

در قسمت عملیات می توانیم وارد فرم دستورکارهای تعمیراتی شویم. به صورت کلی دستورکارهای تعمیراتی در سه وضعیت در حال اجرا، خاتمه یافته و برنامه ریزی شده دسته بندی می شوند. فیلتر های مختلفی را شما در اینجا مشاهده می کنید حتی اگر به فیلترهای بیشتری نیاز داشته باشید کافیه از این قسمت کمک بگیرید. گزارشات مختلفی در سیستم در قالب پیوت ها، نمودارها و چاپ ها وجود دارد که این گزارشات به سیستم گزارش ساز ما متصل است و نهایتا بر اساس نیاز کاربر در صنایع مختلف قابلیت بومی سازی این گزارشات وجود دارد.

با زدن دکمه بازخوانی کلیه دستورکارهایی که تا به امروز در سیستم ثبت شده و در حال اجرا هست برای من نمایش داده می شود. من تجهیز جرثقیل سقفی را انتخاب می کنم و وارد پروند این دستورکار می شوم.

اطلاعات اصلی دستورکار

در tab اطلاعات اولیه شما مشخص می کنید که این دستورکار مربوط به چه تجهیزی است، نوع کار آن چی هست که در قسمت قبل راجع به این مورد توضیح دادیم، اولویت انجام کار را مشخص می کنید، اگر دستورکار والدی داشته باشد اطلاعات آن را در این قسمت ثبت می کنید و نهایتا کارت فعالیت را داریم که در کارت فعالیت مشخص می شود چه کارهایی باید روی این تجهیز انجام شود.

اطلاعات اجرایی

در tab اطلاعات اجرایی شما مشخص می کنید که مجری تعمیرات چه شرکتی هست، چه واحد تعمیرات یا پرسنل تعمیرات این کار را برای شما انجام می دهند و تعمیرات در چه تعمیرگاه یا محلی انجام می شود، وضعیت تجهیز هنگام ورود و وضعیت عملیاتی در شروع را می توانید مشخص کنید، اگر پروژه تعمیراتی داشته باشید اطلاعات آن را در این قسمت وارد می کنید و نهایتا می توانید از سیستم بر اساس پروژه های مختلف گزارش گیری انجام بدهید. زمان اعزام، زمان رسیدن و زمان شروع به کار را هم می توانید مشخص کنید. ( نرم افزار مدیریت تعمیرگاه )

اطلاعات برنامه ریزی

در tab اطلاعات برنامه ریزی موارد مختلفی را می بینید، از جمله شرکت مجری، شخص کنترل کننده، شخص برنامه ریز، تعمیرگاه، واحد تعمیراتی، پرسنل تعمیرات و تاریخ برنامه که این موارد می تواند از اطلاعات اجرایی متفاوت باشد و با انجام گزارش گیری از سیستم شما می توانید مشخص کنید که آیا دستورکار شما طبق برنامه ریزی پیش رفته یا این که بین اطلاعات برنامه ریزی و اطلاعات اجرایی آن مغایرت وجود دارد.

کارت فعالیت

بحث بعدی کارت فعالیت می باشد که اگر دستورکار تعمیراتی به یک کارت فعالیت وصل شده باشد، اطلاعات کارت فعالیت شامل این که چه فعالیت هایی باید انجام شود، چه قطعاتی باید تعویض شود، چه چک لیست بازرسی باید تکمیل شود و چه ابزارآلاتی برای انجام این دستورکار مورد نیاز است، برای شما لیست می شود. اگر مسئول مربوطه بخواهد مواردی را از کارت فعالیت حذف یا به آن اضافه کند این امکان در سیستم وجود دارد و لاگ کلیه تغییرات در سیستم ثبت می شود.

مدیریت خرابی ها

مدیریت خرابی را داریم، که در این قسمت یکی از امکانات خوبی که وجود دارد، این است که تمام خرابی هایی که در سیستم ثبت شده قابل مشاهده است و تعمیرکار می تواند ببیند که چه کارهایی قبلا روی این تجهیز انجام شده است. اگر هر کدام از مواردی که روی تجهیز وجود داشته رفع شود در اینجا کاربر می تواند اطلاعات مربوط به آن را ثبت کند. همین طور در صورت رفع یک خرابی تعمیرکار می تواند اطلاعات آنالیز خرابی را هم ثبت کند و از آن گزارش گیری انجام دهد. ( ماژول مدیریت خرابی ها )

قطعات ملزم به تعویض

قطعات ملزم به تعویض را داریم  که از قسمت ماژول گروه تجهیزات در بخشی از آن می توانستیم طول عمر قطعات بر اساس کارکرد ( ماژول مدیریت کارکرد تجهیزات )  یا زمان را مشخص کنیم، اگر قطعه ای روی این تجهیز وجود داشته باشد که طول عمرش تمام شده باشد، در این قسمت این قطعات لیست می شوند و کاربر می تواند پس از انجام بررسی مشخص کند این قطعه باید تعویض شود یا این که طول عمر آن را تمدید کند و حتی می تواند لیست تمدیدها را هم مشاهده کند. اگر تمدید انجام شود نام قطعه از لیست فعلی حذف می شود و در نهایت در دستورکارهای بعدی به کاربر در خصوص این قطعه آلارم داده می شود.

درخواست کالا از انبار

در قسمت بعد درخواست کالا از انبار را داریم که در این قسمت، سیستم از طریق بومی سازی به انبار شرکت یا انبار سایر شرکت ها وصل می شود و امکان صدور اتوماتیک درخواست قطعه از انبار وجود دارد که همین جا به صورت مستقیم می توانیم درخواست کالا بزنیم و درخواستی که به انبار ارسال می شود با مرکز هزینه این دستورکار تعمیراتی ثبت می شود. در این قسمت امکانات ویژه ای قرار داده ایم که کاربر برای صدور درخواست کالا بتواند از امکاناتی مثل انتخاب قطعه بر اساس BOM و یا مشاهده تصاویر و مستندات قطعات بتواند استفاده کند.

دستورکارهای زیر مجموعه

مورد بعدی دستورکارهای زیر مجموعه است که در سیستم ما دستورکارهای تعمیراتی به صورت سلسله مراتبی قابلیت ثبت دارند یعنی دستورکار اصلی می تواند دستورکارهای زیر مجموعه هم داشته باشد. به عنوان مثال اگر برون سپاری برای تعمیر قطعه ای داشته باشیم می توانیم آن را به صورت یک دستورکار زیر مجموعه ثبت کنیم و دستورکار اصلی تا زمانی که تمام دستورکارهای زیر مجموعه بسته نشوند نمی تواند بسته شود و هزینه دستورکار اصلی شامل هزینه خود دستورکار و تمام دستورکارهای زیر مجموعه آن می باشد.

چک لیست های کنترل کیفی

در قسمت بعدی ما چک لیست بازرسی را داریم که اگر فعالیت بازرسی یا چک لیست بازرسی در سیستم ثبت شده باشد می توانیم موارد مربوط به آن را در این قسمت ثبت کنیم. ( ماژول کنترل کیفی )

یک سری قابلیت های دیگر هم در سیستم داریم مثل مشخصات فنی و صورت وضعیت های خرید و فروش که اگر دستورکار از نوع برون سپاری باشد ارتباط به ماژول بازرگانی وجود دارد و در نهایت ضمائم و تصاویر را داریم که می توانیم مستندات مربوط به دستورکار را در این قسمت ثبت کنیم.

قطعات مصرفی

قسمت بعدی قطعات مصرفی است که قطعات مصرفی که در این دستورکار مصرف شده قابلیت مشاهده دارد. به صورت کلی قطعاتی که در سیستم ساینا ثبت می شوند به چند روش مختلف می باشد.

ثبت مصرف مستقیم

اولین مورد ثبت مصرف مستقیم است که در این قسمت اگر شما از سیستم انبار استفاده نکنید می توانید قطعات مصرفی خود را به صورت مستقیم به همراه هزینه اش ثبت کنید.

ثبت مصرف از روی تجهیز دیگر

روش دوم ثبت مصرف از روی تجهیز دیگر است که در خیلی مواقع پیش می آید که شما یک تجهیز متوقف دارید و برای تجهیز دیگر از قطعات آن استفاده می کنید به صورت اتوماتیک از تجهیز مبدا قطعات دمونتاژ می شود و به تجهیز مقصد مونتاژ یا اضافه می شود. ثبت از روی حواله مصرفی در صورتی که از سیستم انبار ما استفاده شود قطعاتی که از انبار برای این دستورکار حواله شده در سیستم قابلیت ثبت آن ها وجود دارد. یک امکان دیگر هم داریم که ثبت دسته جمعی قطعات از روی کارت فعالیت می باشد که در اصل یک ابزار است که مختص شرکت هایی است که در دستورکارهایشان قطعات زیادی مصرف می شود.

قطعات دمونتاژ شده

قطعات دمونتاژ شده را داریم که در این قسمت قطعاتی که مصرف شده اند و جز قطعات داغی دار بوده اند باید وضعیت آن ها مشخص شود که این قطعه داغی دار، اسقاطی و یا قابل بازسازی مجدد هست یا خیر و حتی قطعات گمشده در این قسمت تعیین وضعیت می شوند و فرآیند ثبت این موارد و ارسال آن ها به انبارهای قطعات داغی هم در سیستم پیش بینی شده است.

فعالیت های تعمیراتی

قسمت بعدی بحث فعالیت های تعمیراتی است، که مجددا این فعالیت ها می تواند از روی کارت فعالیت یا به صورت تکی ثبت شوند.