دموی نرم افزار نت ساینا قسمت چهارم

( اعلام خرابی و تعمیرات اضطراری)

در قسمت چهارم می خواهیم بپردازیم به بحث اعلام خرابی و درخواست کار. در حوزه عملیات ما یک تعریفی داریم تحت عنوان اعلام خرابی یا در واقع EM هایی ( تعمیرات اضطراری ) که قرار است در نرم افزار ما ( نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) ثبت شود و این که نرم افزار چه رفتاری را باید با این اعلام خرابی ها انجام بدهد.

اعلام خرابی

 اگر شما وارد فرم اعلام خرابی و درخواست کار شوید و در قسمت وضعیت درخواست همه موارد را انتخاب کنید و دکمه بازخوانی را بزنید، با این کار کلیه اعلام خرابی هایی که تا به امروز در سیستم ثبت شده برای شما نمایش داده می شود. یکی از این موارد را من انتخاب می کنم و وارد پرونده این اعلام خرابی می شوم.

در اولین قسمت کاربر می تواند محل استقرار مورد نظر خودش را انتخاب کند، با این کار صرفا تجهیزاتی برای کاربر نمایش داده می شود که در محل استقرار انتخابی موجود باشند.

در دومین قسمت، کاربر مشخص می کند که این اعلام خرابی را روی چه تجهیزی می خواهد به ثبت برساند. در قسمت بعد، کاربر تعیین می کند که این خرابی روی کدام قسمت از تجهیز اصلی اتفاق افتاده است. زمان اعلام خرابی یا درخواست کار را می توانید مشخص کنید.

وضعیت تجهیز قابل تعیین هست که می تواند در حال کار، متوقف، اسقاط و یا نیمه آماده باشد.

اولویت انجام کار را می تواند تعیین کند که می تواند عادی، فوری، مهم و یا بحرانی باشد.

علائم خرابی چیه؟ علائم خرابی در واقع یک سری آیتم های خیلی کلی هست که فقط کاربر صرف گزارش اعلام خرابی از آن ها استفاده می کند مثل مشکل ترمز، نشتی بنزین، صدای غیر عادی موتور و موارد دیگر.

در قسمت بعد کاربر تعیین می کند که به چه صورت متوجه این خرابی اتفاق افتاده شده است مثل بازرسی دوره ای، تعمیرات دوره ای، مشاهده اپراتور و موارد دیگر.

کد خرابی را داریم که بر اساس کدینگ خرابی لیست می شود و در صورتی که اپراتور نتواند آن را تشخیص دهد نیاز به ثبت آن نیست و زمانی که دستور کار ثبت می شود شما می توانید علل ریشه ای خرابی را هم مشخص کنید.

زمانی که این اعلام خرابی در سیستم ثبت شد به کاربر مربوطه ارجاع داده می شود و همینطور در قسمت اعلام خرابی های بررسی نشده از داشبورد عملیاتی هم شما می توانید آن را مشاهده کنید. در صورتی که بررسی و تائید آن انجام شود، اگر از اولویت بالایی برخوردار باشد دستورکار تعمیراتی برای آن صادر می گردد در غیر این صورت در دستورکارهای بعدی به این خرابی هم رسیدگی می شود.

اگر هر گونه تصویر، ضمائم یا مستندات فنی داشته باشید که بخواهید مدیر مربوطه آن ها را مشاهده کند، کافیه آن ها را در این قسمت attach ( پیوست ) کنید. محل اعلام خرابی را می توانید انتخاب کنید و در صورتی که از اپلیکیشن موبایل استفاده کنید حالت default ( پیش فرض )  لوکیشنی ( محل ) را انتخاب می کند که موبایل شما نشان می دهد.

هنگامی که شما دارید اطلاعات مربوطه را در دستورکار تعمیراتی ثبت می کنید، مشخص می کنید که برای هر خرابی، چه قطعاتی به چه تعداد و با چه مبلغی هزینه شده. همینطور می توانید تعیین کنید که چه فعالیت هایی روی این تجهیز و با چه هزینه ای انجام شده که همه این ها منجر می شود به بهای تمام شده خرابی و شما می توانید گزارشات هزینه خرابی و شاخص های مرتبط با آن را در سیستم داشته باشید.