استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

نگهداری و تعمیرات صنایع مقواسازی – استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

شرکت مهندسی ساینا سیستم پس از انعقاد قرارداد فروش نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا ( نسخه Pro ) ، قدام به نصب ، استقرار و آموزش نرم افزار فوق در شرکت صنایع مقوای یزد می نماید.

 

استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

 1. نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS

 

 • ماژول مدیریت اطلاعات ماشین‌آلات و تجهیزات
  • دسته‌بندی ماشین‌آلات و تجهیزات در سطوح مختلف
 • کلاس ماشین‌آلات و تجهیزات

به‌عنوان اولین سطح از دسته‌بندی تجهیزات ساختاری درختی در اختیار می‌گذارد تا تجهیزات را ازنظر ماهیتی دسته‌بندی نمایید.

 • گروه ماشین‌آلات و تجهیزات

در دومین سطح از دسته‌بندی تجهیزات امکان گروه‌بندی تجهیزات ازنظر شباهت‌های فنی و ساختار BOM را در اختیار می‌گذارد، مواردی همچون اطلاعات فنی، معادل‌سازی با کالاهای انبار، ساختار BOM، موجودی انبار و … در این قسمت انجام می‌شود.

 • ماشین‌آلات و تجهیزات
 • محل استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ساختار ماشین‌آلات و تجهیزات (BOM)
 • مدیریت سریالی قطعات یدکی و برند

یکی از مشغله‌های بزرگ در صنایع و نگهداری و تعمیرات، رهگیری سریالی ماشین‌آلات و قطعات یدکی می‌باشد. در این سیستم امکان رهگیری تمامی قطعات در طول فرآیندهای خرید، انبارش، مصرف، بازسازی و اسقاط وجود دارد. این امکان شاخصه‌ای دقیقی از هزینه‌ها، آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات، کیفیت تأمین قطعات و … را در اختیار استفاده‌کنندگان سیستم قرار می‌دهد.

 • امکان تعریف شناسنامه دقیق ماشین‌آلات
 • مدیریت گارانتی و خدمات پس از فروش

 

 • ماژول مدیریت آرشیو مستندات فنی و ضمائم
 • امکان دسته‌بندی ضمائم در گروه‌ها و ماهیت‌های مختلف.
 • امکان ثبت مستندات بر روی انواع ماشین‌آلات و قطعات، سریال ماشین‌آلات و قطعات، فعالیت‌ها، چک لیست‌های کیفی و … به‌صورت متمرکز
 • امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی انواع مستندات
 • امکان مشاهده مستندات به‌صورت آنلاین و یا دانلود آن‌ها برای کاربران مجاز
  • ماژول مدیریت تعمیرات اضطراری EM
 • امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل استفاده‌کننده
 • امکان صدور دستور کار تعمیراتی بر اساس خرابی‌های اعلام‌شده
 • گزارشات و شاخصه‌ای مربوطه

 

نگهداری و تعمیرات صنایع مقواسازی – استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس زمان‌بندی
 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس کارکرد
 • امکان ثبت طول عمر قطعات
 • امکان تعیین ابزارآلات موردنیاز و دستورالعمل‌های تعمیراتی.
 • ایجاد چک لیست‌های کنترل کیفی
 • تعیین لیست فعالیت‌های تعمیری ملزم به انجام
 • تعیین لیست قطعات ملزم به تعویض
 • امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی
 • مدیریت دستور کارهای برنامه‌ریزی‌شده

 

 • ماژول مدیریت کنترل کیفی QC
 • امکان تعریف چک لیست‌های کیفی به ازای انواع ماشین‌آلات و تجهیزات
 • امکان تعیین کنترل کیفی‌های موردنیاز به ازای هر نوع تعمیر، سرویس یا بازدید در سطوح مختلف
 • ثبت چک لیست‌های کنترل کیفی در دستور کارهای تعمیراتی

 

 • ماژول مدیریت قطعات داغی
 • تعیین قطعات داغی دار در دستورکارهای تعمیراتی
 • تعیین وضعیت و صدور رسید انبارداری قطعات داغی به‌صورت اتوماتیک
 • تفکیک قطعات داغی به‌صورت قابل‌بازسازی، بازسازی‌شده و اسقاطی در انبارهای مختلف.
 • بازسازی قطعات یدکی
 • گزارشات موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی‌شده، اسقاطی و قابل‌بازسازی
  • ماژول بازسازی قطعات یدکی
 • امکان تعریف انبارهایی با ماهیت قطعات قابل‌بازسازی و بازسازی‌شده و استفاده از آن‌ها در فرآیند بازسازی.
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای ارسال قطعات به فرآیند بازسازی
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای انبارش قطعات بازسازی شده
 • امکان واگذاری دستورکارهای بازسازی به پیمانکاران
 • گزارشات

 

 • ماژول مدیریت منابع انسانی
 • امکان تعریف پرسنل تعمیراتی با تخصص‌ها متفاوت
 • امکان تعریف گروه‌های تعمیراتی مختلف و اختصاص پرسنل به آن‌ها
 • امکان ارجاع دستور کارها به پرسنل یا گروه‌های تعمیراتی
 • امکان ثبت فعالیت‌های انجام‌شده توسط پرسنل تعمیراتی در هر تعمیر به تفضیل نفر ساعت و محاسبه هزینه‌های مربوطه
 • گزارشات کامل به تفکیک پرسنل یا اکیپ‌های تعمیراتی (گزارشات ساعات کارکرد پرسنل – هزینه کارکرد، میانگین کارکرد هر پرسنل در هر فعالیت و …).

 

 • ماژول مدیریت پیمانکاران تعمیرات
 • امکان تعریف پیمانکاران تعمیراتی
 • امکان ارجاع دستورکارها به پیمانکاران
 • تعریف و کنترل انبارهای امانی شرکت نزد پیمانکاران و کنترل داغی نزد پیمانکاران
 • امکان تخصیص حساب کاربری به پیمانکاران تعمیراتی جهت مشاهده دستورکارها و ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم در سیستم.
 • امکان تعریف حدود دسترسی شرکت‌های عضو مجموعه یا پیمانکاران در محدوده گروه ماشین‌آلات و انواع تعمیرات
 • تعریف تعرفه‌های قراردادهای خرید خدمات و قطعات
 • ثبت صورتحساب‌های خرید خدمات و قطعات
 • محاسبه قیمت تمام‌شده تعمیرات انجام‌شده توسط پیمانکاران (صورت‌حساب + قیمت قطعات مصرفی از انبار امانی)

 

 • ماژول مدیریت بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات
 • مدیریت قراردادهای بیمه کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی شامل ماشین‌آلات بیمه‌شده، سقف تعهدات و ثبت تصاویر و ضمائم مربوطه.
 • مدیریت خسارت ماشین‌آلات بیمه‌شده و تعیین مبلغ خسارت و پرداخت‌های انجام‌شده به همراه ثبت مدارک، تصاویر و مستندات مربوطه.
 • امکان بررسی تاریخ پایان قراردادهای بیمه جهت پیگیری تمدید آن.

 

 • ماژول مدیریت کارکرد ماشین‌آلات
 • تعریف انواع کارکرد ماشین‌آلات (کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و …)
 • تعریف انواع میتر و تخصیص آن به ماشین‌آلات و تجهیزات.
 • تعیین انواع کارکرد ملزم به دریافت در دستور کارهای تعمیراتی بر اساس انواع تعمیر و سرویس.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات بر اساس میتر.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات به‌صورت دستی.
 • دریافت کارکرد ماشین‌آلات از سایر سیستم‌ها.

 

در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکان تنظیم داشبورد عملیاتی و کارتابل به ازای هر کاربر وجود دارد. این فرم به محض ورود به سیستم، دید روشنی از وضعیت موجود و کارهای ارجاع شده به وی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

 • وضعیت تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ضریب آماده‌به‌کاری انواع ماشین‌آلات در حال حاضر
 • ضریب آماده‌به‌کاری انواع ماشین‌آلات درگذشته
 • میانگین زمان هر تعمیر (MTTR)
 • میانگین زمان سالم بودن (MTBF)
 • متوسط زمان بین دو تعمیر (MTBM)
 • نسبت تعمیرات پیشگیرانه (اساسی) به اضطراری (جاری و ویژه)
 • هزینه کل نگهداری و تعمیرات در بازه‌های زمانی
 • بهای تمام‌شده هر دستور کار
 • برنامه تعمیرات پیشگیرانه سازمان در سال‌ها، ماه‌ها و روزهای مختلف

 

نگهداری و تعمیرات صنایع مقواسازی