استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

شرکت مهندسی ساینا سیستم پس از انعقاد قرارداد فروش نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا ( نسخه Pro ) ، قدام به نصب ، استقرار و آموزش نرم افزار فوق در شرکت صنایع مقوای یزد می نماید.

 

 1. نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا Sayna CMMS

 

 • ماژول مدیریت اطلاعات ماشین‌آلات و تجهیزات
  • دسته‌بندی ماشین‌آلات و تجهیزات در سطوح مختلف
 • کلاس ماشین‌آلات و تجهیزات

به‌عنوان اولین سطح از دسته‌بندی تجهیزات ساختاری درختی در اختیار می‌گذارد تا تجهیزات را ازنظر ماهیتی دسته‌بندی نمایید.

 • گروه ماشین‌آلات و تجهیزات

در دومین سطح از دسته‌بندی تجهیزات امکان گروه‌بندی تجهیزات ازنظر شباهت‌های فنی و ساختار BOM را در اختیار می‌گذارد، مواردی همچون اطلاعات فنی، معادل‌سازی با کالاهای انبار، ساختار BOM، موجودی انبار و … در این قسمت انجام می‌شود.

 • ماشین‌آلات و تجهیزات
 • محل استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ساختار ماشین‌آلات و تجهیزات (BOM)
 • مدیریت سریالی قطعات یدکی و برند

یکی از مشغله‌های بزرگ در صنایع و نگهداری و تعمیرات، رهگیری سریالی ماشین‌آلات و قطعات یدکی می‌باشد. در این سیستم امکان رهگیری تمامی قطعات در طول فرآیندهای خرید، انبارش، مصرف، بازسازی و اسقاط وجود دارد. این امکان شاخصه‌ای دقیقی از هزینه‌ها، آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات، کیفیت تأمین قطعات و … را در اختیار استفاده‌کنندگان سیستم قرار می‌دهد.

 • امکان تعریف شناسنامه دقیق ماشین‌آلات
 • مدیریت گارانتی و خدمات پس از فروش

 

 • ماژول مدیریت آرشیو مستندات فنی و ضمائم
 • امکان دسته‌بندی ضمائم در گروه‌ها و ماهیت‌های مختلف.
 • امکان ثبت مستندات بر روی انواع ماشین‌آلات و قطعات، سریال ماشین‌آلات و قطعات، فعالیت‌ها، چک لیست‌های کیفی و … به‌صورت متمرکز
 • امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی انواع مستندات
 • امکان مشاهده مستندات به‌صورت آنلاین و یا دانلود آن‌ها برای کاربران مجاز
  • ماژول مدیریت تعمیرات اضطراری EM
 • امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل استفاده‌کننده
 • امکان صدور دستور کار تعمیراتی بر اساس خرابی‌های اعلام‌شده
 • گزارشات و شاخصه‌ای مربوطه

 

استقرار نرم افزار نت ساینا در شرکت صنایع مقوای یزد

 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس زمان‌بندی
 • برنامه‌ریزی تعمیرات و سرویس‌ها بر اساس کارکرد
 • امکان ثبت طول عمر قطعات
 • امکان تعیین ابزارآلات موردنیاز و دستورالعمل‌های تعمیراتی.
 • ایجاد چک لیست‌های کنترل کیفی
 • تعیین لیست فعالیت‌های تعمیری ملزم به انجام
 • تعیین لیست قطعات ملزم به تعویض
 • امکان بررسی و تمدید طول عمر قطعات منقضی
 • مدیریت دستور کارهای برنامه‌ریزی‌شده

 

 • ماژول مدیریت کنترل کیفی QC
 • امکان تعریف چک لیست‌های کیفی به ازای انواع ماشین‌آلات و تجهیزات
 • امکان تعیین کنترل کیفی‌های موردنیاز به ازای هر نوع تعمیر، سرویس یا بازدید در سطوح مختلف
 • ثبت چک لیست‌های کنترل کیفی در دستور کارهای تعمیراتی

 

 • ماژول مدیریت قطعات داغی
 • تعیین قطعات داغی دار در دستورکارهای تعمیراتی
 • تعیین وضعیت و صدور رسید انبارداری قطعات داغی به‌صورت اتوماتیک
 • تفکیک قطعات داغی به‌صورت قابل‌بازسازی، بازسازی‌شده و اسقاطی در انبارهای مختلف.
 • بازسازی قطعات یدکی
 • گزارشات موجودی قطعات یدکی به تفکیک نو، دسته دوم، بازسازی‌شده، اسقاطی و قابل‌بازسازی
  • ماژول بازسازی قطعات یدکی
 • امکان تعریف انبارهایی با ماهیت قطعات قابل‌بازسازی و بازسازی‌شده و استفاده از آن‌ها در فرآیند بازسازی.
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای ارسال قطعات به فرآیند بازسازی
 • وجود ابزارهایی دقیق و کارآمد برای انبارش قطعات بازسازی شده
 • امکان واگذاری دستورکارهای بازسازی به پیمانکاران
 • گزارشات

 

 • ماژول مدیریت منابع انسانی
 • امکان تعریف پرسنل تعمیراتی با تخصص‌ها متفاوت
 • امکان تعریف گروه‌های تعمیراتی مختلف و اختصاص پرسنل به آن‌ها
 • امکان ارجاع دستور کارها به پرسنل یا گروه‌های تعمیراتی
 • امکان ثبت فعالیت‌های انجام‌شده توسط پرسنل تعمیراتی در هر تعمیر به تفضیل نفر ساعت و محاسبه هزینه‌های مربوطه
 • گزارشات کامل به تفکیک پرسنل یا اکیپ‌های تعمیراتی (گزارشات ساعات کارکرد پرسنل – هزینه کارکرد، میانگین کارکرد هر پرسنل در هر فعالیت و …).

 

 • ماژول مدیریت پیمانکاران تعمیرات
 • امکان تعریف پیمانکاران تعمیراتی
 • امکان ارجاع دستورکارها به پیمانکاران
 • تعریف و کنترل انبارهای امانی شرکت نزد پیمانکاران و کنترل داغی نزد پیمانکاران
 • امکان تخصیص حساب کاربری به پیمانکاران تعمیراتی جهت مشاهده دستورکارها و ثبت اطلاعات به‌صورت مستقیم در سیستم.
 • امکان تعریف حدود دسترسی شرکت‌های عضو مجموعه یا پیمانکاران در محدوده گروه ماشین‌آلات و انواع تعمیرات
 • تعریف تعرفه‌های قراردادهای خرید خدمات و قطعات
 • ثبت صورتحساب‌های خرید خدمات و قطعات
 • محاسبه قیمت تمام‌شده تعمیرات انجام‌شده توسط پیمانکاران (صورت‌حساب + قیمت قطعات مصرفی از انبار امانی)

 

 • ماژول مدیریت بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات
 • مدیریت قراردادهای بیمه کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی شامل ماشین‌آلات بیمه‌شده، سقف تعهدات و ثبت تصاویر و ضمائم مربوطه.
 • مدیریت خسارت ماشین‌آلات بیمه‌شده و تعیین مبلغ خسارت و پرداخت‌های انجام‌شده به همراه ثبت مدارک، تصاویر و مستندات مربوطه.
 • امکان بررسی تاریخ پایان قراردادهای بیمه جهت پیگیری تمدید آن.

 

 • ماژول مدیریت کارکرد ماشین‌آلات
 • تعریف انواع کارکرد ماشین‌آلات (کیلومتراژ، ساعت کارکرد، ضربه و …)
 • تعریف انواع میتر و تخصیص آن به ماشین‌آلات و تجهیزات.
 • تعیین انواع کارکرد ملزم به دریافت در دستور کارهای تعمیراتی بر اساس انواع تعمیر و سرویس.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات بر اساس میتر.
 • ثبت کارکرد ماشین‌آلات به‌صورت دستی.
 • دریافت کارکرد ماشین‌آلات از سایر سیستم‌ها.

 

در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکان تنظیم داشبورد عملیاتی و کارتابل به ازای هر کاربر وجود دارد. این فرم به محض ورود به سیستم، دید روشنی از وضعیت موجود و کارهای ارجاع شده به وی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

 • وضعیت تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات
 • ضریب آماده‌به‌کاری انواع ماشین‌آلات در حال حاضر
 • ضریب آماده‌به‌کاری انواع ماشین‌آلات درگذشته
 • میانگین زمان هر تعمیر (MTTR)
 • میانگین زمان سالم بودن (MTBF)
 • متوسط زمان بین دو تعمیر (MTBM)
 • نسبت تعمیرات پیشگیرانه (اساسی) به اضطراری (جاری و ویژه)
 • هزینه کل نگهداری و تعمیرات در بازه‌های زمانی
 • بهای تمام‌شده هر دستور کار
 • برنامه تعمیرات پیشگیرانه سازمان در سال‌ها، ماه‌ها و روزهای مختلف